Ditorivägens servicebostad

Dioritvägens servicebostad är en fastighet i två plan som ligger i Kolla och riktar sig till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten delar innegård med Dioritvägens gruppbostad.

Målgrupp

Dioritvägens servicebostad är ett boende inom LSS. Här bor åtta vuxna med olika typer av psykiatriska funktionsnedsättningar.

Personalen

Boendet är bemannat dygnet runt med personal som arbetar lågaffektivt och metodiskt för att stötta hyresgästerna i deras vardag. Vi jobbar med insatser. Men, vi arbetar med individens behov och vill ändå kunna ge det lilla extra. Bara om det är en promenad, ett samtal eller spela ett spel utöver våra “bestämda insatser.”
är jobbar sex medarbetare med olika erfarenheter inom LSS/Beroende.

Tillgänglighet

Servicebostaden ligger cirka en kilometer från Kungsbacka innerstad. Närmaste busshållplatsen heter Kolla äldreboende. Det är buss 2 som går till hållplatsen. Kör du bil så finns avgiftsbelagd parkering intill servicebostaden.

Adress
Dioritvägen 4-6, 434 52, Kungsbacka

Telefon
0300-83 39 41

Mejl
individochfamiljeomsorg.servicebostad.dioritvagen@kungsbacka.se