Smidesvägens grupp- och servicebostad

Smidesvägen är en centralt belägen grupp- och servicebostad, där varje individs olika behov tillgodoses.

Stöd och service

Smidesvägens grupp- och servicebostad erbjuder hyresgästerna ett boende med målsättning att hemmiljön skall vara god och att hyresgästens behov tillgodoses.

Boendemiljö

Smidesvägens lokaler som är anpassade för målgruppen med stora gemensamma utrymmen, som till exempel ett gemensamt vardags. och tv-rum, kök samt tvättstuga. Alla lägenheter är dessutom fullt utrustade.

På Smidesvägen är det nära till både natur och centrala Kungsbacka. Med allt inom gång och cykelavstånd är Smidesvägens grupp- och servicebostad ett attraktivt boende med engagerad personal och härliga grannar.

Personalen

Personalgruppen på Smidesvägen är i varierad ålder och med en bred erfarenhet om målgruppen. Personalen jobbar utefter individens behov i centrum (IBIC) och lågaffektivt bemötande.

Tillgänglighet

Smidesvägen är uppdelad i två byggnader, en gruppbostad och en servicebostad. Båda byggnaderna är enplanshus med stora sociala ytor centralt i huset. Lägenheterna ligger i separata korridorer. Framför byggnaden finns en stor parkering samt soprum och stora förråd till varje lägenhet. Här finns även ett cykelrum. På gården finns möjlighet att spela basket och alla lägenheter har en egen stor uteplats.

Adress
Smidesvägen 8, 434 49 Kungsbacka

Telefon
0300-83 72 38
0738-62 57 78

Mejl
gruppbostad.smidasvagen@kungsbacka.se