Annebergs förskolas gård. På gårdens finns färgglada rutschkanor, klätterställningar och gungor.

Vår förskola ligger i norra Kungsbacka och gränsar till Mölndal. Vi har närhet till skog och ängar.

Annebergs förskola består av två hus och en stor gemensam gård. I varje hus välkomnar vi barn i åldrarna ett till sex år. Under huvuddelen av dagarna delas barnen in i mindre undervisningsgrupper. I dessa undervisningsgrupper arbetar vi i projekt dels utifrån barnens visade intressen och behov, dels utifrån prioriterade fokusområden. Vi arbetar särskilt mot att erbjuda en språkutvecklande utbildning och undervisning med jämställdhet som grund.

På Annebergs förskola ser vi barnens möjlighet till delaktighet och inflytande som centralt. Vi planerar vår undervisning utifrån vad barnen uttrycker och visar oss. Metoder som vi använder är bland annat reflektionsmöten och reflektionsvägar där vi följer våra gemensamma lärprocesser.

Barnens delaktighet och inflytande syns också i våra lärmiljöer. Lärmiljöerna på vår förskola är i ständig förändring utifrån de behov och intressen som uttrycks hos barnen. Vi strävar efter att både ta tillvara vad barnen uttrycker och erbjuda nya material och miljöer för möten.

En dag på förskolan

Måndagar och fredagar sker stora delar av utbildningen utomhus. Tisdagar, onsdagar och torsdagar bedrivs undervisning utifrån respektive grupps projekt och fokus. Vår undervisning utgår ifrån vår läroplans strävansmål samt vår förskolas gemensamma fokusmål.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en familjeaktiv inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare är tillsammans på förskolan de första dagarna och bygger relationer, utforskar miljöer och delger varandra information. Introduktions-/inskolningsperioden pågår under cirka två veckor och vi utgår ifrån varje barns behov, vilket gör att ingen inskolning är exakt en annan lik.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så erbjuder ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under hösten 2023 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 18 september
  • 19 september

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Södra Annebergsvägen 13, Kungsbacka