Furulids förskolas röda byggnad. Framför byggnaden står tre röda cyklar. I bakgrundens skymtar några gungor.

Furulids förskola ligger i Vallda i fin natur med skog och nära Furulidsskolan. Det är lätt att ta sig hit, med buss, bil eller till fots.

Furulids förskola består av två byggnader. I den övre byggnaden finns de äldre barnen och i den nedre har de yngre barnen sina lokaler.

Våra miljöer är anpassade utifrån barnens intressen men också våra mål och det fokusområde vi arbetar med. Vår utemiljö präglas av skog, växtlighet och lustfyllda utmaningar anpassade för de olika åldrarna. De yngre barnen ges möjlighet till att utforska i ett mindre sammanhang då vår utemiljö är indelad i mindre områden.

Vår undervisning sker både inne och ute med lek och skapande som stora beståndsdelar.

Under läsåret 2021/2022 arbetar vi på olika sätt med utgångspunkt från de fokusområden som Förskola & Grundskola har satt upp för att långsiktigt arbeta med att skapa högre måluppfyllelse: matematiskt lärande, undervisningens kvalitet och jämställd utbildning.

Så går det till när ditt barn börjar här

Under introduktionen fokuserar vi på att skapa en trygg relation med barn och vårdnadshavare, för att barnet sedan ska kunna utforska förskolans hela dag. Vi utgår ifrån varje barns behov när vi planerar introduktionsperioden. Du som är vårdnadshavare har en aktiv roll under den första veckan, för att sedan lämna under kortare perioder.

En dag på förskolan

Vår dag erbjuder både aktivitet och vila, där vi också hittar tid för måltider och fruktstunder. Vi pedagoger planerar för möjlighet till undervisning och lärande, både tillsammans med vuxna, tillsammans med kompisar och enskilt. En dag kan bestå av sång, dans, skapande, lek, utforskande både inne och ute.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Furulidsvägen 20, Vallda