Furulids förskolas röda byggnad. Framför byggnaden står tre röda cyklar. I bakgrundens skymtar några gungor.

Furulids förskola ligger i Vallda, i fin natur med skog och nära Furulidsskolan.

Furulids förskola är en mindre förskola som arbetar med hållbarhet och är ansluten till Grön Flagg. Vi har en stor förskolegård som bjuder in barnen till både lek och skogsupplevelser. På vår gård har vi även odlingar som vi använder i vår undervisning.

Under läsåret 2021/2022 arbetar vi på olika sätt med utgångspunkt från de fokusområden som Förskola & Grundskola har satt upp för att långsiktigt arbeta med att skapa högre måluppfyllelse: matematiskt lärande, undervisningens kvalitet och jämställd utbildning.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning där du som vårdnadshavare bjuds in till verksamheten för att ta del av barnets första tid på förskolan. Vi har både inskolningssamtal och uppföljningssamtal under inskolningsperioden.

En dag på förskolan

Under en dag på förskolan erbjuder vi barnen undervisningsaktiviteter och lek, både ute och inne. Alla barn har också en stunds vila på dagen. De barn som behöver sova får möjlighet att göra det och de barn som inte sover får en chans till återhämtning.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Furulidsvägen 20, Vallda