Baksidan av Villa Emilia förskola.

Villa Emilia förskola ligger i centrala Kungsbacka med närhet till stadens hjärta, parker och skogsområden.

Villa Emilia är en förskola med 6 barngrupper som tar avstamp i Reggio Emilia filosofin, med fokus på relationer och undervisningsmiljöer.

Vår förskola är en mötesplats där vi tar tillvara på allas kompetenser, hos oss har varje barn sin egen lärprocess och får utvecklas i sin egen takt. Barnens delaktighet, ambitioner och lust som leder oss framåt i vår undervisning. På vår förskola får barnen, deras familjer och våra pedagoger tillsammans möta världen utanför och vara delaktiga i något större.

Vi tar gärna emot besök och visar er runt i våra lärmiljöer. Om ni vill besöka oss så ber vi att ni först och främst kontaktar oss via telefon, eller mejlar till rektor Maria Dahlén.

Vi har ett Instagramkonto som ger inblick i vardagen på förskolan.

Villa Emilia förskolas Instagram Länk till annan webbplats.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vår inskolning börjar med ett inskolningssamtal mellan dig som vårdnadshavare och med barnets framtida pedagog. Detta följs av två till fyra dagars föräldraaktiv inskolning. Succesivt så kan du sedan lämna barnet själv på förskolan kortare dagar, exempelvis mellan klockan 9 och 14.

Vi följer barnets dagliga mående och utgår alltid från barnets bästa när vi utformar inskolningen.

En dag på förskolan

En typisk dag på Villa Emilia består av lugna aktiviteter på morgonen som följs av utevistelse eller arbete i projekt. Vi strukturerar dagen utifrån aktuell undervisning kopplat till pågående projektarbeten i barngrupperna. Upplägget varierar beroende på vilka läroplansmål vi arbetar efter.

Efter lunch vilar alla barn, en del behöver sova och andra behöver en lugn stund att lyssna på en saga eller ha en stillsam aktivitet. Vi ser vilan som en viktig del i barnens återhämtning och som tid för reflektion över sina upplevelser och intryck under dagen. Eftermiddagen spenderas ofta utomhus eller på, för förskolan, gemensamma ytor inomhus.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Sommarlustvägen 2, Kungsbacka