Varlaförskolas gula byggnad. Framför byggnaden finns en gård med balanshinder.

Vår förskola ligger i centrala Kungsbacka med närhet till kultur och Varlaskogen. Vi har också en stor fin gård.

Varla förskola består av tre barngrupper; Solen, Månen och Stjärnan. Varje barngrupp är indelad i tre mindre lärgrupper som två pedagoger ansvarar för.

Vårt fokus är att barnen ska ha få relationer runt sig dagligen och att de ska finnas i ett tryggt sammanhang. För att möta detta har vi barnen i mindre grupper och anpassar struktur och miljö efter dessa. Vi har stora möjligheter att fördela barnen i spännande lärmiljöer som är anpassade för lärande och skaparglädje. För att möta barn i trygga och mindre sammanhang även utomhus så har vi en mindre gård för våra yngsta barn på förskolan.

På vår förskola arbetar vi tillsammans; genom att reflektera och stötta varandra i våra processer utbyter vi erfarenheter och idéer. Vi arbetar medvetet utifrån ett begrepp som kallas relationell pedagogik. Det bygger på en helhetssyn där omsorg, fostran och kunskap interageras. Att arbeta utifrån relationell pedagogik lägger grunden till att barn blir trygga, tror på sig själva och får självinsikt och självförtroende.

Under 2022 och 2023 arbetar vi efter Skolverkets kompetensutbildning Specialpedagogik i förskolans praktik. Detta forskningsbaserade lyft fokuserar på specialpedagogiska förhållningssätt som är gynnsamma för att skapa möjligheter för att alla barn ska utvecklas och lära.

Så går det till när ditt barn börjar här

Det är ett stort steg i ett barns liv att börja på förskola. Detta innebär att barnet kommer in i en ny gemenskap med nya glädjeämnen och möjligheter till lärande och utveckling. Om barnet får en mjuk start ökar chanserna för att de trivs och har lättare för att lära känna nya kompisar, pedagoger och förskolans rutiner.

Inskolningen kan variera beroende på bland annat barnets ålder och tidigare erfarenheter, vi räknar med cirka 2 veckor där vi successivt ökar vistelsetiden allt eftersom. De första dagarna är vårdnadshavarna med i verksamheten för att efter hand avvika kortare stunder.

Även för dig som är vårdnadshavare kan det vara ett stort steg att kanske för första gången lämna ditt barn i andras händer. För att möta upp detta så bjuder vi på vår förskola in vårdnadshavare och barn på ett inskolningssamtal innan inskolningsstart. Där lyfter vi information om barnets vistelse på förskolan och startar samarbetet med dig kring ditt barnets behov.

En dag på förskolan

Öppettiderna kan variera över tid beroende på vilket vistelsebehov barnen har. Som det ser ut nu så öppnar förskolan klockan 6.

De barn som kommer innan klockan 8, äter frukost på förskolan. Våra måltider är en lugn och fin stund och ger möjlighet för pedagoger och barn att samtala och lyssna på varandra.

Under dagen skapas utrymme för lek, aktiviteter, skapande och annat skoj antingen inomhus eller ute på våra fina förskolgårdar. Promenader till nära grönområden eller kultur är också något som vi erbjuder i vår verksamhet.

Vid 11.15 serveras det lunch. Barnen serverar sig sin egen mat och dukar av på egen hand, på så sätt vill vi bidra till att de tidigt blir självständiga individer. Efter lunchen går ofta de yngsta barnen och sover en stund och de andra har en mysig lässtund eller liknande aktivitet.

Eftermiddagen rullar sedan på och den påminner om förmiddagen. Här knyter vi ofta an det som hänt på förmiddagen och arbetar vidare med de upplevelserna.
Klockan 14 serveras det mellanmål och efter den måltiden fortsätter leken inomhus eller ute på våra gårdar. Förskolan stänger i dagsläget klockan 17.30.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal eller förskola.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 7 mars
  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär:

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Östanvindsgatan 1, Kungsbacka