Fasaden på Klockargårdens förskola

Klockaregårdens förskola ligger i anslutning till Frillesåsskolan i närheten av både skog, ängar och hav.

Klockargårdens förskola har funnits i Frillesås sen 2017. I januari 2024 öppnar vi i helt nya lokaler. De nya lokalerna är utformade för att erbjuda de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan samt ett vetenskapligt perspektiv om det vi hittills vet kring lärmiljöernas påverkan på barns utveckling och lärande.

Det finns fem barngrupper på förskolan. Tre av dem är för de yngre barnen; Månvattnet, Solen och Gräset. Två är för de äldre barnen; Eldstjärnan och Blixten.

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer. Relationerna ligger till grund för möjligheten till undervisning, utveckling, tillit, tillhörighet, lärande och lek. Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll.

Läsåret 2023-2024 har vi på Frillesås förskolor ett gemensamt utvecklingsområde där vi på olika sätt arbetar med att området jämställd utbildning.

Så går det till när ditt barn börjar här

Inskolningen syftar till att både ditt barn och du som vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga med förskolan och pedagogerna på sin hemvist. Barnet ska i egen takt få bli nyfiken på vår undervisning, de andra barnen och våra olika lärmiljöer. Inskolningsarbetet består till största delen av att bygga relationer till ditt barn och dig som vårdnadshavare. Våra pedagoger har som utgångspunkt att alltid vara lyhörda för varje enskilt barns behov.

Inskolningen pågår i cirka tre veckor men alla barn har olika behov och det styr upplägg och tid.

Du som vårdnadshavare följer ditt barn genom förskolans vanliga aktiviteter såsom lek både inne och ute, måltid, vila, påklädning samt blöjbyte eller toalettbesök. De första dagarna är du med hela tiden och gradvis kan du lämna barnet längre stunder till våra pedagoger.

För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete och en öppen kommunikation med dig som vårdnadshavare. Genom det så skapar vi tillsammans den bästa grunden för ditt barns utveckling på förskolan. Så tveka in att ställa frågor till våra pedagoger ifall du skulle ha några.

En dag och en vecka på förskolan

En dag på förskolan

 • Klockan 6 Förskolan öppnar och dagen påbörjas
 • Klockan 8 Serverar vi frukost
  Klockan 9 Har vi undervisning ute eller inne med fruktstund.
 • Klockan 11 Serverar vi lunch
 • Klockan 12 Vilar barnen
 • Klockan 13 Har vi undervisning ute eller inne
 • Klockan 14 Äter vi mellanmål
 • Klockan 15 Har vi undervisning ute eller inne
 • Klockan 18 Förskolan stänger

En vecka på förskolan

Måndag klockan 9–11 har våra pedagoger planeringstid. Under planeringstiden har vi delat upp verksamheten så pedagoger för två barngrupper samarbetar kring barnen. Under dagen har vi undervisning både ute och inne. På eftermiddagen har pedagogerna kompetensutveckling, reflektionstid och tid för utvecklingssamtal mellan klockan 15–17.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi aktiviteter med barnen i mindre grupper inne och ute. Som vårdnadshavare kan du ta del av vad vi gör genom vår kalender i hallen eller på Vklass under Dokumentation, Veckobrev eller Månadsbrev.

Efter klockan 15 är vi oftast ute med barnen till dess att de går hem för dagen.

Fredagar klockan 9–11 har vi ytterligare planeringstid för våra pedagoger. Även här samarbetar pedagogerna för två barngrupper. Resten av dagen har vi aktiviteter i lite större grupper med fruktstund.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- kompetensutvecklingsdagar

Våren 2024

 • 22 januari
 • 8 maj

Hösten 2024

 • 16 augusti
 • 20 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Boställets väg 2, Frillesås