Sidgaveln på förskolans byggnad. På byggnaden står det Trollsländans förskola.

Trollsländans förskola ligger i anslutning till bostadsområdet Tölö ängar.

På Trollsländans förskola finns plats för cirka 80 barn och här arbetar pedagogerna för att utbilda barnen i hållbar livsstil. Vi vill också utveckla en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en miljömässig och social hållbar utveckling.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Havtornsvägen 1, Kungsbacka