Ivarsgårdens förskola.

Ivarsgårdens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Varla i centrala Kungsbacka.

Ivarsgårdens förskola är en liten förskola med tre åldersindelade barngrupper. Barngrupperna heter Vit, Blå och Grön. I varje grupp arbetar en förskollärare tillsammans med en barnskötare. Vi har även en extra pedagog anställd som täcker upp där det behövs.

Både vår innemiljö och utemiljö är åldersanpassad och hos oss ges barnen goda möjligheter till utveckling, lärande och stimulans till lek. Vi anpassar och förändrar våra lärmiljöer efter barngruppernas aktuella behov.

Vi som arbetar på förskolan har ett tätt samarbete. Genom att tillsammans reflektera och samtala, utbyta erfarenheter och idéer kring olika lärprocesser utvecklar vi kvalitén på den verksamhet vi erbjuder barnen.

Vi arbetar med relationell pedagogik som bygger på en helhetssyn där omsorg, fostran och kunskap interageras. Våra pedagoger strävar alltid efter att vara närvarande, aktiva och engagerade i det barnen gör.

På Ivarsgårdens förskola lägger vi särskilt stor vikt vid det sociala samspelet. För oss är leken är en viktig del i barnets lärande och vi värnar om barnets lekglädje.

Så går det till när ditt barn börjar här

När ditt barn börjar på förskolan innebär det att barnet kommer in i en ny gemenskap med nya glädjeämnen och möjligheter till lärande och utveckling. Om barnet får en lugn och bra start ökar chanserna att de kommer till rätta och lära känna nya barn, pedagoger. Det ökar även möjligheterna att komma in i förskolans rutiner.

Inskolningen kan variera beroende på bland annat barnets ålder och tidigare erfarenheter. Vi räknar med ungefär två veckor där vi successivt ökar vistelsetiden allteftersom. Du som vårdnadshavare är med de första dagarna för att efterhand avvika kortare stunder.

Även för dig som är vårdnadshavare kan det vara ett stort steg att kanske för första gången lämna ditt barn i andras händer. För att möta upp detta så bjuder vi på vår förskola in vårdnadshavare och barn till ett inskolningssamtal innan inskolningsstart. Där lyfter vi information om barnets vistelse på förskolan och startar samarbetet med dig kring ditt barnets behov.

En dag på förskolan

Förskolans öppettiderna kan variera över tid beroende på vilket vistelsebehov barnen har. Som det ser ut nu så öppnar förskolan klockan 6 och de barn som kommer innan klockan 8.15 äter frukost på förskolan. Våra måltider är en lugn och fin stund och ger möjlighet för pedagoger och barn att prata och lyssna på varandra.

Under dagen skapas utrymme för lek, aktiviteter och skapande, antingen inomhus eller ute på vår fina förskolegård. Ibland tar vi promenader till närliggande områden eller tar del av stadens kultur.

Vid klockan 11.15 serverar vi lunch. Barnen tar mat själva eftersom vi tidigt vill skapa självständiga individer. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de övriga barnen har en lugn lässtund eller liknande aktivitet.

Eftermiddagen liknar förmiddagen med lek och olika aktiviteter som vi erbjuder barnen. Vi knyter an till det som hänt på förmiddagen och arbetar vidare med de upplevelserna. Klockan 14 serveras det mellanmål och efter det fortsätter leken inomhus eller ute på vår gård.

Förskolan stänger i dagsläget klockan 17.30.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet får vara i en annan lokal eller förskola.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 7 mars
  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Ivarsgårdsgatan 30, Kungsbacka