Förskolan gård med mycket gröna områden och en kulle.

Stegatorps förskola ligger i Hanhals, öster om Kungsbackafjorden, omgiven av natur och strövområden. Förskolan har plats för 78 barn. Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin.

I områdena Fjärås och Gällinge finns sju förskolor där tre rektorer tillsammans med pedagogerna gemensamt arbetar med ambitionen att välkomna alla barn i området till en likvärdig utbildning. De övriga förskolorna är, Måå, Gällinge, Olasgården, Pepparroten, Prästgårdsängen och Ögärdet. På Stegatorps förskolan arbetar vi utifrån Reggio Emilia filosofin och vi har plats för 78 barn. 

På varje förskola arbetar förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Ett barnhälsoteam bestående av specialpedagog, psykolog och rektor är kopplat till förskolorna. Pedagogerna tillsammans med barnhälsoteamet bidrar till utveckling och ökad kvalitet i samtliga enheter.

Vi samarbetar mellan avdelningarna större delen av dagen. Vid öppnings- och stängningstid samarbetar vi över hela förskolan.

Förskolornas arbetssätt präglas av kollegialt lärande, öppenhet och ett klimat där barnen sätts i fokus.

Våra lärmiljöer anpassas utifrån barnens behov och intresse där pedagogerna är medforskare och utmanar barnen så att de får verktyg att möta framtiden. Hos oss ska alla få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen.

Vi har ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete där vi tillsammans reflekterar över det vi gör i syfte att utveckla verksamheten. Varje måndag planerar, reflekterar, utvärderar och analyserar pedagogerna sitt arbete.

Entrén till förskolan. Bredvid dörren står det välkommen i stora bokstäver.

Så går det till när ditt barn börjar här

När ditt barn har fått plats på förskolan och det närmare sig inskolning tar pedagogerna kontakt med dig. Då får du information om tider och vi pratar om hur inskolningen kommer att gå till för just ditt barn.

En dag på förskolan

Under dagen är barnen indelade i mindre grupper så kallade lärgrupper. Detta innebär att barnen får vistas i mindre sammanhang och det blir färre relationer för barnen vilket bidrar till en lugnare lärmiljö för barnen.

Varje dag serveras en varierad och näringsanpassad pedagogisk måltid. Pedagogerna äter tillsammans med barnen. Tiderna kan variera något mellan avdelningarna. Frukost serveras klockan 8. Lunch serveras 11-11.30 och på eftermiddagen, vid klockan 14-14.30 har vi mellanmål. Vi ser helst att du lämnar eller hämtar före eller efter vi äter.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Studiedagar under våren 2024:

  • 8 januari
  • 3 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Hanhals Kyrkväg 42, Kungsbacka