Förskolans vita och blåa byggnad. Framför syns gården med sandlåda och rutschkana.

Kullaviks förskola ligger i Kullavik med närhet till både skog och hav. Vi har också bra förbindelser till centrala Kungsbacka.

Förskolan består av fyra barngrupper; två för det yngre barnen som är 1–3 år och två för de äldre barnen som är 3–5 år. I anslutning till förskolan har vi två gårdar som vi ofta använder under dagarna för att både leka på men även göra aktiviteter som man kanske annars gör inomhus, exempelvis läsa sagor eller måla.

Våra lokaler inomhus är ljusa och vi har anpassat våra lärmiljöer efter både barnens ålder och utveckling för att möta upp ditt barns behov utifrån var barnet befinner sig i sin utveckling.

Barnens egna intressen får stort utrymme när vi formar våra verksamhet, både i planerade och spontana undervisningssituationer under dagen. Vi arbetar ofta utifrån olika projekt eller temaarbeten under läsåret. I projekten upptäcker vi saker tillsammans och lär i samspelet med varandra.

För att gynna inlärning och socialt samspel är barnen i mindre grupper under stora delar av dagen.

Vi månar mycket om barnens egen lek eftersom den är grunden för deras lärande och utveckling. Vi som pedagoger är med i leken och stöttar upp samspelet vid behov.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska trivas, ha roligt och utvecklas på förskolan. En viktigt del i detta är ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare och att du känner dig delaktig. Fokus under inskolningen är att skapa goda relationer och att du och ditt barn får bekanta er med de rutiner vi har på förskolan. Inskolningen är även en viktigt tid för oss där vi får värdefull information om ditt barn och vi får möjlighet att berätta om vår verksamhet,

De första tre dagarna av inskolningen är du tillsammans med barnet på förskolan under förmiddagen. Följande dagar lämnar du barnet själv och tiden utökas allteftersom ditt barn lär känna pedagogerna och miljön.

Vi tar stor hänsyn till ditt barns behov och därför kan tiden för inskolning skilja sig åt mellan olika barn, men vi räknar med att du som vårdnadshavare finns nära till hands i 14 dagar.

En dag på förskolan

På Kullaviks förskola serverar vi frukost klockan 8 i hemvisterna för de yngre barnen. För de äldre barnen har vi drop-in-frukost som börjar cirka klockan 7.50 och pågår till cirka kockan 8.30. Efter frukost får barnen leka inne fram tills klockan 9.15 då vi påbörjar våra planerade aktiviteter i mindre grupper, ute eller inne. Vi är ute minst en gång per dag under vintern, övriga årstider blir det flera gånger.

Vi äter lunch klockan 11 och efter lunchen så sover de barn som behöver det och de andra vilar en stund eller har lugna aktiviteter, exempelvis högläsning.

Efter sovstunden och vilan delar vi upp oss i grupper igen, inne eller ute. Här får leken, barnens samspel och de spontana undervisningssituationerna stort utrymme.

Mellanmål äter vi runt klockan 14 och om vädret tillåter det äter vi mellanmålet ute. Efter mellanmål fortsätter leken, samspelet och de spontana undervisningssituationerna.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Kullaviks skolväg 11, Kullavik