Björkris förskolas byggnad och gård. På gården finns trädstammar och leksaker.

Björkris förskola och skola ligger i nära anslutning till Hede tågstation mitt i området Björkris.

Förskola och skola ryms i samma byggnad, det innebär att barnen känner till miljöer och pedagoger när det blir dags att börja förskoleklass och det underlättar övergången. Björkris förskola och skola har en gemensam vision:

Vi lär för livet och tillsammans skapar vi framtiden

Björkris förskola består av åtta barngrupper med totalt cirka 100 barn. I nuläget är det fem grupper med yngre barn och tre grupper med äldre barn.

Vårt förhållningssätt innebär att vi ser relationer som den viktigaste grunden för barns lärande och välbefinnande. Det handlar om såväl relationer mellan barn och vuxen, som de mellan vuxen och vuxen samt mellan barn och barn.

Barn lär genom lek, socialt samspel, utforskande av sin omvärld och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera i grupp, självständigt eller tillsammans med oss pedagoger som medupptäckare.

I förskolans undervisningen utgår vi från barnens intresse, deras kompetenser och starka sidor. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och möter dem där de är i sin utveckling och strävar efter att utmana dem vidare, på ett tillitsfullt sätt.

Våra lärmiljöer ska inspirera barnen att bredda sina erfarenheter, kunskaper, förmågor och intressen. Lärmiljöerna ska inte heller begränsa barnen utifrån deras könstillhörighet.

Förskolan använder skoldelens biblioteket dels för att låna böcker, men också för att sitta och läsa tillsammans.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Björkris förskola har vi ett generellt inskolningsschema på två veckor men anpassar detta efter varje barn. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att en förälder eller annan närstående, är med sitt barn på förskolan hela tiden under de första 3–5 dagarna. Föräldern är då med sitt barn i alla situationer som uppstår. Metoden innebär att barnet under den första delen av inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat. Barnet kan i lugn och ro bekanta sig med förskolans miljö och rutiner, samtidigt som det knyter nya kontakter.

Under den första aktiva fasen av inskolningen är det viktigt att du som förälder hela tiden finns i barnets närhet, då du utgör tryggheten för ditt barn. Med dig som fast punkt kommer barnet successivt att utforska sin nya omgivning och knyta kontakter i sin egen takt. Du kan finnas till hands och får gärna hjälpa barnet att få syn på saker genom att prata om och visa sådant som kan intressera, även barn som vill sitta i knät deltar på sitt sätt.

Under inskolningen får du också möjlighet till insyn i vår verksamhet och se en del av vår undervisning. Du får också lära känna oss pedagoger och vi får lära känna dig. Det blir en början på vårt viktiga samarbete kring ditt barns utveckling i förskolan. Att barnet under inskolningen ser dig som förälder samtala och ha god kontakt med oss pedagoger, bidrar också till att barnet känner sig trygg med oss.

En dag på förskolan

Dagarna på vår förskola bygger på en variation mellan vila och aktivitet och med tydliga rutiner och strukturer. Vi erbjuder undervisning både planerat och spontant i rutins-situationer likaväl som i lek och planerad aktivitet. Allt kan ske såväl inomhus som utomhus.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal eller förskola.

Dagar då Björkris inte har öppet som vanligt är:

  • Måndag vecka 34 samt måndag vecka 44 samt
  • Måndag vecka 3 eller vecka 5 samt en måndag i juni efter skolavslutning.

Två av dagarna sammanfaller med att skolan har studiedag för eleverna och övriga två är andra datum än skolan.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Björkrisvägen 21, Kungsbacka