Dagbarnvårdare i röd jacka tittar på barn som leker utomhus.

Hos dagbarnvårdare i Fjärås erbjuder vi barn i åldern 1–12 år god pedagogisk omsorg i en lugn hemmiljö i mindre grupp med mycket utevistelse.

I Fjärås finns fem dagbarnvårdare som har verksamhet i sina hem

  • Magdalena Glimmefelt
  • Henny Barrögård
  • Sofie Hansson

Elin Pettersson och Sara Brattström arbetar hemma hos två av oss, alltså är vi två pedagoger i dessa hem.

Vår verksamhet utgår från vardagens aktiviteter och barnen vistas i en liten grupp. Hos oss erbjuds barnen god pedagogisk omsorg i lugn hemmiljö och i mindre grupp med mycket utevistelse. Barnen som olika individer är en tillgång i vårt dagliga arbete.

Det är vanligt att våra dagbarnvårdare har egna husdjur som barnen träffar hemma hos oss. Du får information om detta i samband med att ni erbjuds plats.

Gruppverksamhet

Två dagar i veckan träffas vi dagbarnvårdare i Fjärås i vår lokal som ligger i Fjärås centrum. Dessa dagar har vi olika projektarbeten, gemensam sångstund, rytmik och möjlighet till större skapande verksamhet.

Genom att barnen träffar de andra dagbarnvårdarna och deras barngrupper regelbundet lär de känna varandra väl. I lokalen tränas barnens sociala samspel i den större gruppen.

Personalen går på rullande schema dessa dagar så det innebär att det inte alltid är barnets ordinarie dagbarnvårdare som tar emot eller arbetar med ditt barn denna dag.

Så går det till när ditt barn börjar här

När ni har fått plats hos dagbarnvårdare och det närmar sig inskolning blir ni kontaktade av pedagogerna. Då får ni information om tider och om hur inskolningen kommer att gå till för just ert barn.

En vecka hos oss

Vi erbjuder vanligtvis omsorg mellan klockan 6 och 18. Det är barnens omsorgsbehov som anger och styr tiden. 

Vi är i vår gemensamma lokal måndag och fredag, tisdag till torsdag är vi i de olika hemmen.

Varje dag serveras en varierad och näringsanpassad pedagogisk måltid. Dagbarnvårdarna planerar, inhandlar och lagar all mat själva. Maten följer Livsmedelsverkets rekommendationer och anpassas vid eventuella allergier.

Pedagogerna äter tillsammans med barnen. Tiderna kan variera något mellan de olika verksamheterna men oftast serveras frukost klockan 8. Lunch serveras klockan 11–11.30 och mellanmål serveras klockan 14.30–15. Vi ser helst att lämning och hämtning sker före eller efter måltid.

När vi är i vår lokal levererar Fjärås Bräckaskolan mat till oss.

Sjukdom och ledighet

Vi kommer gemensamt överens om hur du kontaktar oss när ditt barn inte kan komma på grund av sjukdom eller behöver vara ledig och hur vi gör för att meddela dig om din ordinarie dagbarnvårdare blivit sjuk.

Vårt vikariesystem är väl fungerande och du får information om hur det fungerar när du börjar hos oss.

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att täcka vårdnadshavarens behov av omsorg får barnet omsorg hos en förutbestämd dagbarnvårdare eller i lokal när ordinarie dagbarnvårdare är ledig.

Varje termin har vi två studiedagar. Pedagogerna informerar er i god tid inför kommande studiedag.

Studiedagar under våren 2024:

  • 8 januari
  • 17 maj

Vi stänger vanligtvis under fyra veckor (v. 28–31) på sommaren. De barn som är i behov av omsorg har sin vistelse på en sommaröppen förskola. Som vårdnadshavare får du information i god tid.

Besöksadress

Rajgräsvägen 7, Fjärås