Förskolegård med klätterställning och gungor.

Kolla Backe förskola ligger i Kolla, centrala Kungsbacka med närhet till både Kollaskogen och stadsaktiviteter.

Kolla Backe förskola består av sex barngrupper fördelade på två våningsplan. Vi arbetar i team med två personal i varje team.

Vi möter sagans värld

Hos oss arbetar vi med sagan som tema och där en saga kan sträcka sig över ett helt läsår. Det innebär många möjligheter till lärande och utmaningar utifrån läroplanens alla delar. Sagan bearbetas med mångfald och berikas med barnens egna idéer och upptäckter.

Då vi arbetar med språk och kommunikation i fokus finns litteratur, böcker och läsning hela tiden med som viktiga delar av barnens vardag på förskolan. Vi låter barnen få uppleva glädje i både läsning och berättande.

Leken i fokus

I vårt arbete är leken i fokus och den har en central plats i barnens utbildning på våra förskolor. Leken är vårt viktigaste verktyg för att nå utveckling hos barnen och pedagogerna.

Vi ger barnen en låtsasdimension som grundlägger kreativitet. Att leka med tanken, problemlösning och främja förmågan att tänka utanför ramarna. I mötet med handdockor och utklädda pedagoger öppnar sig barnen och deras kommunikation kommer i centrum. Verkligheten och fantasin möts i ett lärande som ligger nära barnens lekfullhet.

Förskolegården  med konstgräs och uteleksaker för mindre barn.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Kolla Backe förskola arbetar vi med en föräldraaktiv introduktion där vi bygger relationer och skapar tillit till ditt barn.

Dagarna består till en början av kortare besök och förlängs allt efter som ditt barn skapar anknytning och känner trygghet. Introduktionen brukar ske under två veckor men anpassas utifrån ditt barns behov.

En dag på förskolan

Under dagen serverar vi tre mål mat; frukost, lunch och mellanmål. Vi serverar även frukt vid två tillfällen. VI varvar dagen med både inne- och utomhusaktiviteter och alla barn som behöver vila får möjlighet till det.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under vårterminen 2024 har vi studiedagar:

  • 8 januari
  • 17 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Dioritvägen 20, Kungsbacka