Rydets gula förskolebyggnad. Framför byggnaden syns gården med sandlåda och klätterställningar.

Rydets förskola ligger i Onsala, cirka 1 mil utanför Kungsbacka. Vi har skogen intill oss, utan vägar i närheten.

Vår förskola består av 2 hus, gula och röda huset. I röda huset har vi tre hemvister för åldrarna 1-5 år, Uppfinnarna, Upptäckarna och Utforskarna. I gula huset har vi två hemvister för åldrarna 1-5 år, Sakletarna och Äventyrarna. Större del av dagen arbetar vi i mindre grupper.

En av våra gårdar är stor och öppen med buskar, träd, rutschkanor, gungor och andra lekredskap som ger stora möjligheter för barnens utveckling och kreativitet. Vi har även två mindre gårdar med sandlåda och cykelförråd.

Att vara ute är en viktig del i vår verksamhet. VI är gärna i den närliggande skogen och ute på våra olika gårdar. För oss är utevistelsen ett naturligt sätt att lära sig om vår miljö, natur och omgivning. Det är även bra för grovmotoriken och hälsan. Vi är alltid ute minst en gång om dagen men oftast två. Naturen finns ju runt hörnet så vi går ofta på promenader och små utflykter.

På Rydets förskola arbetar vi med utgångspunkt från ett förhållningsätt som benämns "Relationell pedagogik". Relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer. Målet med relationell pedagogik i förskolans verksamhet är att synliggöra hur viktiga relationer är för barns utveckling samt att synliggöra hur kvalitet i förskolan har betydelse för barns intresse för lärande och utveckling.

Via Vklass, som är kommunens pedagogiska IT-stöd blir du som vårdnadshavare delaktiga i den vardagliga verksamheten och det som ditt barn gör på förskolan

Fokusområden

Vi deltar för närvarande utifrån den nationella insatsen "Läslyftet". Insatsen handlar inte bara om förmågan läsa utan om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Deltagandet i Läslyftet innebär att personalen under ett läsår får kompetensutveckling inom området.

En dag på förskolan

Vi äter frukost gruppvis klockan 8. Här lägger vi stor vikt vid samtalet och ser tillfället som en möjlighet till spontan undervisning såväl som att skapa en trivsam stund tillsammans med barnen.

Mellan 9 och 14.15 delas barnen upp i mindre grupper. Inom grupperna har vi fokus på undervisning utifrån vårt aktuella tema. Tema väljs utifrån en kartläggning av barngruppernas behov och intresse men även med utgångspunkt i förskolans läroplan.

Klockan 11.15 är det dags för lunch och därefter serveras lunch. Därefter är det någon form av lugnare aktivitet och vila innan vi fortsätter dagen.

Barnen får mellanmål klockan 14.15 och därefter är vi ofta ute på gården för olika aktiviteter.

Så går det till när ditt barn börjar hos oss

Rutinen är att inskolning sker i två veckor eller efter det enskilda barnets behov. Du är med i inskolningen tillsammans med ditt barn och närvaron anpassas efter barnets behov och i samråd med pedagoger på förskolan. De två första dagarna är barnet på förskolan cirka 1 timma. 

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Barkassvägen 34, Onsala