Fjärilens förskolas entré. Vid entrén står det Välkommen till Förskolan Fjärilen.

Fjärilens förskola ligger i Kungsbacka stad med närhet till både grönområden och kultur.

Förskolan Fjärilen består av ett hus som är byggt för att passa vår Reggio Emilia-inspirerade verksamhet. På vår förskola utgår vi från att barnen är kompetenta och nyfikna av sig själva. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och hysa en stark tro på sin egen förmåga. De ska våga pröva tankar och hypoteser. På Fjärilens förskola uppmuntrar och utmanar vi barnen i deras utforskande.

Våra pedagogerna arbetar för att utbilda barnen i hållbar utveckling, samt att utveckla en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en miljömässig och social hållbar utveckling.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Oxelvägen 10, Kungsbacka