Förskolans blåa byggnad. Framför byggnaden syns en gård med gungor och träd.

Basunens förskola ligger i Kungsbacka stad med promenadavstånd till flera olika lekplatser.

På Basunens förskola har vi plats för ungefär 40 barn och vi har tre barngrupper: Stjärnan, Solen och Månen. Här arbetar vi tillsammans med barnen i ett projektbaserat arbetssätt. Vi ser vad barnen intresserar sig för och fångar dem i det för att sen starta ett projekt för att uppnå de olika läroplansmålen. Vi pedagoger är medforskare i det vi ser barnen intresserar sig för. Vi låter barnen utrycka sig på alla möjliga vis. Genom tal, skrift, bild och musik. Allt för att barnen ska få uttrycka sig på sitt sätt.

Vi har ett reflekterande förhållningssätt och skapar platser i vår fysiska miljö där barnen kan mötas och samspela kring olika material och upplevelser. Vi arbetar fram syfte och mål med våra olika undervisningsmiljöer. Miljöerna visar tydligt vad som sker där. Till exempel vid byggmiljön ser barnen varandras konstruktioner och inspireras av det. Detta leder till samarbete och att lärandet utvecklas genom att vi pedagoger sitter med och lyssnar och utvecklar deras tankar så bidrar det till samspel och ett vidare utforskande.

Vi har ett Instagram-konto som ger inblick i vardagen på förskolan.

Basunens förskolas Instagram Länk till annan webbplats.

En sandlåda med en liten byggnad, på byggnaden står det Basunens kök.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Basunens förskola har vi två veckors inskolning. När ni fått plats hos oss kontaktar vi er för mer information. Ni kan alltid ta kontakt med oss om ni har frågor, funderingar eller vill komma på besök

En dag på förskolan

På Basunens förskola börjar vi morgonen med frukost klockan 8. Vi fortsätter sedan dagen med projekt mellan klockan 9 och 14. Under denna tid arbetar vi med olika projekt i mindre grupper och vi är alltid ute en eller två gånger. Klockan 11 äter vi lunch och för de barn som behöver finns det möjlighet att vila efter lunchen. Vi äter mellanmål klockan 14.30.

Måndagar och fredagar har våra pedagoger planeringsdagar och då samarbetar vi tillsammans ute på gården.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Basunvägen 93, Kungsbacka