Iserårs förskolas blågrå byggnad.

Iserås förskola ligger i Onsala alldeles bredvid Iseråsskolan. Förskolan ligger nära både skog och ängar.

Iserås förskola består av ett hus med fyra personalteam. Vi har en fin gård där alla barnen kan leka och alldeles vid husknuten har vi bussförbindelser så vi enkelt kan ta oss till andra platser. Eftersom vi har Iseråsskolan alldeles intill har vi förutsättningar att förbereda barnen för övergången till förskoleklass på ett bra och naturligt sätt. Våra förskolebarn har även tillgång till skolans utemiljöer och idrottssal.

Barnen är indelade i mindre barngrupper där varje grupp har sitt naturliga sammanhang med en egen hemvist. De yngre barnen på förskolan går i någon av grupperna Sköldpaddan eller Bläckfisken. De äldsta barnen på Sjöstjärnan. Barnen i åldrarna däremellan går i gruppen Krabban eller Snäckan.

För att stimulera språkutveckling och läsintresse har vi bibliotek med böcker som är aktuella utifrån barnens intresse och pågående projekt på förskolan.

Våra lärmiljöer är föränderliga för att uppmuntra den lek och det lärande vi har i fokus. De yngre barnen på förskolan får sin undervisning utifrån det språkpedagogiska materialet Babblarna som hjälper barnen i deras tidiga språkutveckling. I Babblarnas värld är målet att babbla, prata, sjunga och leka tillsammans så mycket det bara går. Hos oss är det viktigt att benen får utrymme för både kommunikation och språklek.

Läsåret 23/24 har vi fokus på lärande inom naturvetenskap och teknik. Undervisningen sker både inom- och utomhus. Barnen får också bekanta sig med digitala verktyg för att stimulera utveckling och lärande.

Kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete planeras och genomförs tillsammans med andra förskolor i Onsala.

En dag på förskolan

Under en dag erbjuder vi barnen olika aktiviteter i mindre lärgrupper. Det kan vara både spontan och planerad undervisning. Hos oss är det viktigt med utevistelsen och vi rör oss gärna i närområdet. Vi vill att barnen ska vad delaktiga och ha inflytande över sin dag och därför är allt undervisande material lättåtkomligt och tillgängligt.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under hösten 2023 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 14 augusti
  • 30 oktober

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Onsala skräddareväg 2, Onsala