Kaptensgårdens förskola ligger i Onsala och är omgiven om gröna områden.

På Kaptensgårdens förskola finns det två hemvister; Briggen och Skonaren. Under större delen av dagen arbetar vi efter Skolverkets rekommendationer med att barnen är indelade i tre mindre grupper; Sjöstjärnorna för barn mellan 1 och 2 år och Tumlarna och Sälarna för barn mellan 3 och 5 år.

Förskolan har en mysig och välkomnande atmosfär. Gården är uppdelad i olika "rum", vilket ger barnen möjlighet att välja olika sorters lekar och aktiviteter.

Vi som arbetar på förskolan är både förskollärare och barnskötare. I vår verksamhet ska alla barn känna trygghet, meningsfullhet, delaktighet, ansvar, samarbete och glädje. Detta uppnår vi genom att inspirera barnen till att upptäcka, uppleva och utforska i stimulerande miljöer tillsammans med oss pedagoger. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra och har roligt tillsammans.

Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Briggvägen 35, Onsala