Linnéa förskola. Byggnaden är vit med fyra röda dörrar. Framför byggnaden finns en bänk och flera leksaker.

Linnéa förskola ligger mitt i Onsala nära hav och härliga strövområden i skogen.

Förskolan består av fyra barngrupper och vår verksamheten är Reggio Emilia-inspirerad.

Vårt förhållningssätt vilar på tanken om att alla föds kompetenta, nyfikna och har en inneboende kraft att vilja utforska världen. Vi utgår ifrån de hundra språkens perspektiv som innebär att barn har en mångfald av uttrycksätt. Barn kan exempelvis uttrycka sig genom dans, måleri eller sin fantasi. Därför skapar vi möjligheter för en mångfald av uttryck i vår verksamhet. Vår pedagogiska miljö inbjuder till utforskande, lek och lärande

På vår förskola jobbar vi med en relationsskapande pedagogik där pedagogisk dokumentation är ett viktigt redskap. Genom att vi dokumenterar vår verksamhet så kan vi lättare reflektera och utveckla vårt dagliga arbete. Normer och värden blir synliga och möjliga att reflektera kring.

Vi arbetar på ett projektinriktat och utforskande arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. För oss är det viktigt att vi lägger en grund där barnen får känna sig delaktiga för att de ska utvecklas till ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

Genom dagliga samtal med hemmet vill vi bygga goda relationer med dig som vårdnadshavare.

Så går det till när ditt barn börjar här

Efter att ditt barn har fått plats hos oss skickar vi ut ett informationsbrev till dig som vårdnadshavare med en inbjudan till ett första besök på förskolan och ett schema på tider och rutiner. Vår inskolningsperiod är två veckor och du som vårdnadshavare är med ditt barn under de första dagarna och deltar i vår ordinarie verksamhet. Succesivt så kan du sedan lämna över ansvaret till våra pedagoger och lämna ditt barn under längre stunder.

En dag på förskolan

Mellan klockan 6–9 välkomnar vi barnen, äter frukost och leker i våra miljöer.

Mellan klockan 9–11 har vi undervisning som rör vårt projekt i mindre barngrupper, antingen ute eller inne.

Mellan klockan 11–15.30 äter vi lunch, har vi fri lek eller fortsätter med våra projekt innan vi sedan äter mellanmål

Mellan klockan 15.30–17.30 fortsätter leken i våra miljöer, både ute och inne, tills barnen går hem för dagen.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Linnekullevägen 7, Onsala