Kolla Viktors förskola.

Mitt emot Kungsbackaskogen, utmed Onsalavägen in mot centrala Kungsbacka, ligger Kolla Viktors förskola.

Vår förskola har fått sitt namn efter Kungsbackaprofilen Kolla-Viktor vars bostad tidigare låg på förskolans tomt.

Kolla Viktors förskola består av sex grupper; blå, röd, gul, grön, lila och orange. Vi arbetar utifrån tanken att barnet är kompetent och unikt. Vårt fokus ligger på lek och glädje, lärande, inflytande och delaktighet.

Förskolan har en fantastisk utegård som erbjuder stora ytor och varierande utmaningar för alla åldrar. Innemiljön utvecklas i samklang med aktuell saga som tema.

Vi möter sagans värld

Hos oss arbetar vi med sagan som tema och där en saga kan sträcka sig över ett helt läsår. Det innebär många möjligheter till lärande och utmaningar utifrån läroplanens alla delar. Sagan bearbetas med mångfald och berikas med barnens egna idéer och upptäckter.

Då vi arbetar med språk och kommunikation i fokus finns litteratur, böcker och läsning hela tiden med som viktiga delar av barnens vardag på förskolan. Vi låter barnen få uppleva glädje i både läsning och berättande.

Leken i fokus

I vårt arbete är leken i fokus och den har en central plats i barnens utbildning på våra förskolor. Leken är vårt viktigaste verktyg för att nå utveckling hos barnen och pedagogerna.

Vi ger barnen en låtsasdimension som grundlägger kreativitet. Att leka med tanken, problemlösning och främja förmågan att tänka utanför ramarna. I mötet med handdockor och utklädda pedagoger öppnar sig barnen och deras kommunikation kommer i centrum. Verkligheten och fantasin möts i ett lärande som ligger nära barnens lekfullhet.

Så går det till när ditt barn börjar här

Kolla Viktors förskola arbetar med en föräldraaktiv introduktion som normalt sträcker sig över två veckors tid. Dagarna består till en början av kortare besök och förlängs allt efter som relationer och trygghet skapas. Vi anpassar introduktionen utifrån familjernas och barnens behov.

En dag på förskolan

Under en dag på förskolan har vi tre måltider, frukost, lunch och mellanmål. Under dagen pågår undervisning och utevistelse utifrån vår inriktning. Någon form av vila och lek ingår också i barnets dag hos oss.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under vårterminen 2024 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 8 januari
  • 17 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Gamla Onsalavägen 24, Kungsbacka