Kolla Viktors förskola.

Mitt emot Kungsbackaskogen, utmed Onsalavägen in mot centrala Kungsbacka, ligger Kolla Viktors förskola.

Vår förskola har fått sitt namn efter Kungsbackaprofilen Kolla-Viktor vars bostad tidigare låg på förskolans tomt.

Kolla Viktors förskola består av 6 grupper; Blå, Röd, Gul, Grön, Lila och Orange. Vi arbetar utifrån tanken att barnet är kompetent och unikt. Vårt fokus ligger på lek och glädje, lärande, inflytande och delaktighet.

Förskolan har en fantastisk utegård som erbjuder stora ytor och varierande utmaningar för alla åldrar. Innemiljön utvecklas i samklang med aktuell saga som tema.

I området Kolla finns flera förskolor och gemensamt för oss är att vi arbetar utifrån en metodik som benämns Sagan som tema. Våra fyra olika förskolor väljer gemensamt ut en bok som alla arbetslag arbetar med under ett helt läsår. Sagan som tema visar sig i vår undervisning mot att utveckla barns språkliga förmåga.

Alla arbetslag på förskolorna ser handdockan som ett naturligt arbetsredskap för att fånga in vår saga på ett lekfullt sätt. Våra lärmiljöer utgår från sagan och fångar samtidigt in många områden från läroplanen i ett lustfyllt sätt.

Till vår hjälp på enheten har vi två ateljéristor. En ateljérista är utbildad för att stödja och kompetensutveckla pedagogerna med fokus på estetiska lärprocesser. Att skapa undervisningstillfällen med barnen som gynnar barns koncentration, sinnliga upplevelser, finmotoriska förmågor och självkänsla är också en del i en ateljéristas uppdrag.

Så går det till när ditt barn börjar här

Kolla Viktors förskola arbetar med en föräldraaktiv inskolning som normalt sträcker sig över två veckors tid. Dagarna består till en början av kortare besök och förlängs allt efter som relationer och trygghet skapas. Vi anpassar inskolningen utifrån familjernas och barnens behov.

En dag på förskolan

Under en dag på förskolan har vi tre måltider, frukost, lunch och mellanmål. Under dagen pågår undervisning och utevistelse utifrån vår inriktning. Någon form av vila och lek ingår också i barnets dag hos oss.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2023 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 10 januari
  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Gamla Onsalavägen 24, Kungsbacka