Entrén till Sommarlust förskola.

Sommarlust förskola ligger i området Hålabäck i Kungsbacka. Vi har nära till natur och en promenad bort finns innerstaden med intressanta platser.

Sommarlust består av fem barngrupper som är åldersindelade. Vi har nära till både skog och natur och en promenad bort finns innerstaden med många intressanta sevärdheter. Vi har utformat våra miljöer för att skapa som är harmoni och kreativitet för att skapa ett lustfyllt lärande. Hos oss är barnets egna lärande och utveckling i fokus.

Alla vi som arbetar på Sommarlust strävar efter att skapa en välkomnande och glädjefylld miljö där varje individ, både barn och vuxen, ska känna sig delaktig och trygg. En plats där allas olikheter är en tillgång och barnens rätt står i centrum. Vi är nyfikna, lyhörda och positiva pedagoger när vi möter barnen och varandra. Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till nyfikna individer som vågar ifrågasätta och prova sig fram i livet, men också kunna ta ansvar för sina handlingar. Vi vill skapa trygga individer som vågar följa sin egen, unika väg, präglat med omtanke och respekt för varandra, sin omgivning och framtid.

Vi utgår från den relationella pedagogiken och bygger vår utbildning på trygga och varaktiga relationer.

Under läsåret arbetar vi utifrån Kungsbacka kommuns målområden som är: jämställd utbildning, ökat matematiskt tänkande och utbildningens kvalitet. Utöver det drivs arbetet med barnen utifrån ett gemensamt fokusområde som grundar sig i vad för utvecklingsbehov som finns på förskolan.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi har en inskolningsperiod på cirka 10 arbetsdagar. Dag ett och två är du som vårdnadshavare med under hela inskolningstiden. Dag tre och fyra stämmer vårdnadshavare och pedagog av med varandra när och om det är möjlig att lämna barnet, oftast äter barnet även lunch på förskolan dessa två dagar. Sedan går barnet kortare dagar och om möjligt lämnar vårdnadshavare direkt. Ifall du som vårdnadshavare lämnar sitt barn är det viktigt att du är lättillgänglig och kan komma tillbaka om det behövs.

Varje barn är unikt och självklart kan inskolningsrutiner variera, därför anpassar vi inskolningen utifrån varje individ och barnets bästa.

En dag på förskolan

Förskolan har öppet mellan klockan 6 och 18. Dagen startar vi tillsammans på “torget” och sedan serverar vi frukost mellan klockan 8 och 8.30. De äldre barnen äter frukost i matsalen och de yngre på respektive hemvist. På förmiddagen har vi planerad undervisning eller aktivitet och cirka klockan 11 äter vi lunch. Efter lunchen erbjuder vi barnen någon form av vila. De yngre barnen har en sovvila där alla barn följer med in och ligger på madrass. Vi erbjuder de äldre barnen läsvila, avslappning eller annan typ av lugn stund. Vid klockan 14 serverar vi mellanmål och klockan 15.45 samlas alla grupper på gården för ett gemensamt avslut av dagen.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Sommarlustvägen 2, Kungsbacka