Utsidan på Tölö förskola.

Tölö förskola är beläget i Tölö villaområde. Här har vi nära till lekplatser och fina skogs- och grönområden.

Tölö förskola består av två barngrupper, Blåklockan och Vallmon. I våra tre hemvister, Blåklockan, Vallmon och Violen, har vi har möjlighet att dela in barnen i mindre grupper enligt Skolverkets rekommendationer. Gården är uppdelad i två delar: en rymlig gård på framsidan som inbjuder till många varierade lekar och en mindre gård på baksidan som passar bra att använda när vi vill dela upp oss i mindre grupper även utomhus.

På Tölö förskola har vi alltid fokus på arbetet med demokratiska värdegrunder, hur vi beter oss mot varandra, oss själva och vår miljö. Utöver det kan ämnen som vi fokuserar på i våra aktiviteter varierar över tid. Till exempel i projekt kopplade till språk, matematik med mera.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Tölö förskola arbetar vi med aktiv föräldrainskolning som sker över två veckors tid. Detta innebär att det är du som vårdnadshavare som guidar och visar ditt barn den nya förskolan och ni gör alla verksamhetens dagliga moment tillsammans under den första veckan.

Pedagogerna lär känna ditt barn successivt och skapar en relation till barnet med förhoppning om att du kan lämna ditt barn i slutet på första veckan. Andra veckan är barnet hos oss klockan 9–14 med anpassning efter barnets behov, exempelvis kortare dagar.

En dag på förskolan

Tölö förskola öppnar för närvarande klockan 6. Vi börjar dagen med lek innan vi äter frukost klockan 8.

Klockan 9 går vi in på våra hemvister för att arbeta med våra projekt och teman, innan vi går ut på gården för mer lek eller arbete med aktuellt projekt.

Lunch äter vi klockan 11.15 sen har barnen sov-vila eller läs-vila, beroende på barnets behov.

Därefter leker vi innan det är dags för mellanmål klockan 14.15.

Efter mellanmålet varierar vi mellan att gå ut eller vara inne.

Efter en dag lek och lärande stänger förskolan. I dagsläget är det klockan 17.30.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 7 mars
  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Skördevägen 4, Kungsbacka