Boställets förskola ligger nära Frillesåsskolan med skog, ängar och hav intill.

Boställets förskola har fyra hemvister fördelat i två flyglar. Förskolan har totalt plats för cirka 80 barn och dessa är idag fördelade på fyra barngrupper; Krabban, Snäckan, Sjöstjärnan och Valen. De äldre barnen går i den större flygeln och de yngre i den något mindre flygeln.

Förutom hemvisterna finns två lekhallar för rörelseaktiviteter samt ett sinnesrum för utforskande och upptäckande.

Till förskolan hör också en fantastisk utomhusmiljö med utmaningar för alla åldrar. En sektion riktar sig till de allra minsta barnen här finns exempelvis en lekställning med precis lagom utmaning när du nyss lärt dig gå. En större sektion har utrymme för cykling, fotbollsplan, gungor, lekställning med rutschkana och lek i sandlådor. En tredje sektion har en stor rutschkana och en lekställning som stimulerar de äldre barnens behov av att klättra och balansera.

Vårt läge och förskolans gård erbjuder stora möjligheter för utomhuspedagogik!

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi räknar med att en introduktion tar cirka två veckor, men tiden är alltid anpassad efter varje barns behov. Vår ambition är att barnet ska få en lugn och trygg start i sitt första möte med förskolan och kommer till en början bara att möta ett fåtal barn i samma åldersgrupp, så kallade goda förebilder. De första dagarna är det bara en kort stund cirka 1–2 timmar då är du som vårdnadshavare med och hjälper ditt barn i alla moment och aktiviteter. När vi känner att barnet är redo börjar du lämna barnet, till en början bara korta stunder för att sedan bli längre ju närmare slutet på introduktionen vi kommer. När barnet ska äta första gången under introduktionen är du med och hjälper till. Mot slutet av den andra introduktionsveckan har vi ofta kommit så långt att barnet både äter och vilar utan att du är närvarande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar gemensamt klockan 6 i en av lekhallarna. Klockan 7 är alla hemvister bemannade och barnen är i sin hemvist. Frukost serveras klockan 8.

Varje hemvist har full bemanning från klockan 9 och då delar vi upp oss mindre undervisningsgrupper. Där arbetar man med det projekt som pågår på hemvisten fram till lunch, cirka 11.15 Därefter är det vila, sovvila för de yngre och läsvila för de äldre. Efter vilan erbjuds olika aktiviteter utefter barnens intresse fram till mellanmål som serveras vid 14.15-tiden. Efter mellanmål är det lek och aktiviteter utomhus fram till hemgång. Förskolan stänger i dagsläget klockan 18.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- kompetensutvecklingsdagar

Våren 2024

  • 15 januari
  • 8 maj

Hösten 2024

  • 16 augusti
  • 20 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Frillesåsvägen 12, Frillesås