Kokosnötens förskolegård. På gården finns en sandlåda med en skylt med texten stranden ovanför.

Kokosnötens förskola ligger i Hålabäcksområdet, i centrala Kungsbacka. Vi har närhet till kollektivtrafik och kulturhus.

Kokosnötens förskola består av tre barngrupper; Flamingon, Papegojan och Kolibrin.

Vi har ett nära samarbete mellan barngrupperna och bestämmer varje år tillsammans vilket fokusområde vi ska arbete med i förskolan. Utifrån varje barngrupp skapar vi sedan ett mål med utgångspunkt i barnens behov och intressen. Vi har bland annat arbetat med barnkonventionen och Stopp, min kropp under en längre period. Barnen har genom detta lärt sig om integritet, sina rättigheter och allas lika värde.

På Kokosnötens förskola erbjuds barnen sagolika och lekfulla undervisningsmiljöer, där fantasin, leken och kreativiteten får flöda. Vi använder oss av sagan som verktyg för att utveckla barns föreställningsförmåga, empati och språkförståelse. Med hjälp av fantasins värld skapar vi tillsammans en lustfylld utbildning som känns meningsfull för alla som deltar.

Vi tror att varje barn har en inneboende lust att lära så länge vi kan skapa rätt förutsättningar och ett meningsfullt sammanhang. Vi vet att barn klarar mer än vad de själva tror, och vår uppgift är att hjälpa barnen upptäcka sin fulla potential och kompetens. Barnen utmanas att våga tänja på sina gränser och att lita på sin egen förmåga. För att detta ska fungera krävs att vi som pedagoger skapar trygga och förtroendefulla relationer till varje barn. Vårt mål är att skapa självständiga och trygga barn som går vidare från förskolan med ett självförtroende och med en nyfikenhet på livet.

Vi har ett Instagramkonto som ger inblick i vardagen på förskolan.

Kokosnötens förskolas Instagram Länk till annan webbplats.

Kokosnötens förskolegård. På gården finns flera skyltar. På skyltarna står det förråd, pulkabacke, villavillekulla, kärleksstigen, köksträdgård och bageri.

Så går det till när ditt barn börjar här

Första dagen för inskolning består av ett möte på cirka en timme där du som vårdnadshavare träffar ditt barns framtida pedagog och pratar om både barnet och förskolan och tillsammans planerar vi inskolningen för att den ska bli så bra som möjligt för barnet. Vi har föräldraaktiv inskolning vilket betyder att det är du som förälder som ansvarar för barnet de första dagarna. Det innebär att du aktivt deltar i dagens alla aktiviteter och rutiner tillsammans med ditt barn. 

Följande fyra dagar är du och ditt barn välkomna till förskolan mellan klockan 9 och 11. Under denna tid är du som förälder med och upplever utbildningen tillsammans med ditt barn. Efter två till tre dagar kan du som förälder vanligtvis testa att lämna barnet i korta stunder. När barnet känner sig tryggt nog att vara själv på förskolan är det viktigt att du som förälder finns tillgänglig så du snabbt kan finnas till hands om ditt barn behöver dig. Det är viktigt att både du och ditt barn känner trygghet och tilltro innan du lämnar barnet helt. 

Inskolningen har samma upplägg oavsett om barnet har gått på förskola tidigare eller inte. Inskolningen kan variera från 4 till 14 dagar beroende på hur barnet reagerar på den nya situationen. Tänk på att det kan ta längre tid med yngre barn som behöver mer tid att bygga relationer och bli trygg i en ny miljö.

Under inskolningsperioden kan vi ta emot en förälder åt gången. Om ni är fler som vill medverka under inskolningen ber vi att ni delar upp er och kommer olika dagar.

En dag på förskolan

Varje dag är vårt mål att ge varje barn ett leende på deras läppar.

På förskolan har vi rutiner som är anpassade efter barnens behov, vi har fasta måltider och vila. Under dagen hos oss är ditt barn delaktig i olika aktiviteter och miljöer. Det kan vara allt ifrån, rollekar, musik, drama, skapande, bygg och teknik. Vi vill uppmuntra fantasin och att varje barn ges utrymme att få uppleva det varje dag på vår förskola. Utbildningen vi ger barnen ska vara rolig, och den kan ändras från dag till dag, beroende på barnens önskemål, intressen och projekt.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Blomstergatan 7, Kungsbacka