Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans barngrupper och rektor. Som vårdnadshavare får du även information om ditt barn via Vklass.

Kontaktuppgifter

Barngrupper

Flamingon
Ring: 0300-83 65 85
Smsa: 070-08 33 024

Papegojan
Ring: 0300-83 65 83
Smsa: 072-37 99 366

Kolibrin
Ring: 0300-83 65 84
Smsa: 070-08 33 025

Rektor

Maria Dahlen
0300-83 45 59
maria.dahlen@kungsbacka.se

Förskolans besöksadress och e-post

Blomstergatan 7, Kungsbacka
kokosnotensforskola@kungsbacka.se

Postadress
Kungsbacka kommun
Kokosnötens förskola
434 81 Kungsbacka

Frånvaroanmälan eller ledighet

När ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kan komma till förskola enligt schema så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, gärna dagen innan.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.