Ett av förskolans två hus. På huset står det Bryggan.

Strannegårdens förskola ligger i Onsala, med närhet till både natur och bra kommunikationsförbindelser.

Strannegårdens förskola består utav två hus, Bryggan och Katamaranen. På Bryggan finns hemvisterna Jollen, för barn mellan 1 och 2 år, och Ekan för våra 3-åringar. På Katamaranen finns hemvisterna Optimistern, för 3–4-åringar, och Solingen och Flotten där våra 5–6-åringar går. 

På Strannegårdens förskola arbetar vi i storarbetslag som innebär att både barn och pedagoger kan röra sig fritt i huset men att under större delen av dagen arbetar vi efter Skolverkets riktlinjer och delar upp barnen i mindre sammanhang. Vi pedagoger arbetar i par och vår ambition är att vi följer barnet genom förskoletiden från det att barnet skolas in tills dess att barnet slutar.

På Strannegården vill vi skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande och det ska även finnas utrymme för lugn och ro. Vår utgångspunkt är att varje barn är kompetent och vi sätter barnet i främsta rummet. Vi arbetar efter teorierna kring relationell pedagogik och för oss är det viktigt att alla känner alla.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Jojos väg 7, Onsala