Bukärrsängs gula förskolebyggnad. Framför byggnaden syns gården med klätterställning och sandlåda.

Bukärrsängs förskola ligger i Särö med närhet till både hav och natur. Vi har även bra förbindelser in till Kungsbacka.

På Bukärrsängs förskola går barnen på två olika avdelningar. På Sörgården går de yngsta barnen och på Norrgården går de äldsta. På de olika avdelningarna är barnen indelade i mindre grupper större delen av dagen.

Intill förskolan ligger en stor och gemensam grön gård och flera lite mindre gårdar som vi dagligen använder. Alla barngrupper har en egen pallkrage som de planterar olika växter i och sköter om. När vi är ute brukar vi ha planerade aktiviteter för barnen och dela upp dem i mindre grupper. Vi har också två elcyklar som vi använder för att enkelt kunna upptäcka vår närmiljö tillsammans med barnen.

Våra lokaler inomhus består av flera rum där vi har skapat olika lärmiljöer som vi anpassat efter barnen olika åldrar, för att utmana deras lärande utifrån deras förutsättningar.

Varje år arbetar vi utifrån sex utvalda läroplansmål i de olika barngrupperna, så att barnen får möjlighet att möte olika områden så som; värdegrund, språk, matematik, natur och teknik.

Så går det till när ditt barn börjar här

När ditt barn börjar i förskolan hos oss är du och ditt barn till en början välkomna på kortare besök. Tiden på dessa besök utökas allt eftersom barnet lär känna både våra pedagoger och vår miljö. När barnet känner sig tryggare så kan du börja lämna det själv hos oss under kortare stunder. Tiden utökas successivt i takt med att barnet känner sig tryggare.

Vi tar stor hänsyn till barnets behov och tiden för inskolning kan därför se väldigt olika ut för varje barn. Oftast räknar vi med 14 dagar, men det kan både ta kortare och längre tid.

En dag på förskolan

Hos oss serveras frukost klockan 8 och efter frukosten har vi olika förmiddagsaktiviteter som består av både lek och undervisning i olika grupper, antingen inne eller ute. För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket, därför är vi ute minst en gång per dag under vintern och flera gånger per dag de övriga årstiderna.

Efter förmiddagsaktiviteten är det dags för lunch. Den serveras klockan 11 och efter lunchen så sover eller vilar de barnen som behöver göra det. De barnen som inte sover eller vilar klär på sig och går ut och utforskar gården.

Någonstans mellan klockan 14.15 och 14.30 är det dags för mellanmål. Efter mellanmål så leker barnen fram tills dagens slut. De barn som är kvar efter klockan 17 bjuds på frukt innan de hämtas.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Västra Särövägen 35, Särö