Barn i rosa jacka och turkosa byxor händer upp och ner från en låg trädgren.

Vid sitt sammanträde 17 april 2024 beslutade nämnden för Förskola & Grundskola att verksamheten dagbarnvårdare i Åsa upphör i samband med vårterminens slut. Det går därmed inte att ansöka om plats här.

I Åsa arbetar tre dagbarnvårdare som bedriver verksamhet i sina hem och i öppna förskolans lokal på Bollvägen, centralt i Åsa. Vi har gångavstånd till grönområden, hav och kultur. Vår verksamhet utgår från vardagsaktiviteter och vi jobbar med att både ditt barn, du som vårdnadshavare och vår personal ska trivas och känna trygghet.

Vi sätter barnen i främsta rummet och samarbetar för att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande samtidigt som det finns utrymme för lugn och ro. Vi vill inspirerar barnen till att upptäcka, uppleva och utforska sin omvärld. Ett sätt att göra det är att arbeta med saga som ett genomgående tema, vilket innebär att det genomsyrar både det vi gör i den gemensamma gruppen och verksamheten på hemmaplan.

Två dagar i veckan träffas träffas alla barnvårdare på i Öppna förskolans lokaler. Under dessa dagar har vi gemensam sångstund, rytmik och möjlighet till större skapande verksamhet. Vi lägger stort fokus på leken och vi tränar också barnens sociala samspel i den större gruppen.

Arbete med barn- och elevhälsa är en del i uppdraget för oss som arbetar inom pedagogisk omsorg. Det innebär att vi ska ta ansvar för att alla barn trivs, mår bra och är trygga. Vi kan få stöd i arbetet via barn- och elevhälsoteam som är kopplat till verksamheterna i Åsa.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi har en föräldraaktiv inskolning som innebär att du som vårdnadshavare är delaktig under inskolningsperioden. De första dagarna tillbringar du med ditt barn för att lära känna miljön och våra dagbarnvårdare. Tiden utökas efter ditt barns behov och så småningom kan du successivt börja lämna ditt barn hos oss. Vår inskolning pågår i två veckor där ditt barn och du som vårdnadshavare på ett lugnt och tryggt sätt får bekanta er med vår verksamhet.

En dag hos oss

Våra öppettider är vanligtvis mellan klockan 6.00 och 18, det är barnens omsorgsbehov som styr tiden. Vi serverar tre mål mat under dagen som planeras, inhandlas och lagas hemma av dagbarnvårdaren.

När vi serverat frukost startar vi upp vår verksamhet med vardagsaktiviteter och lek både ute och inne fram tills vi äter lunch. Efter en pedagogisk lunch är det dags för vila utifrån barnens behov. De yngre barnen sover och de äldre barnen har vila med lugna aktiviteter, exempelvis läsvila. Innan mellanmål serveras fortsätter oftast förmiddagens aktiviteter. För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket, därför är vi ute minst en gång per dag under vintern och flera gånger per dag under övriga årstider.

Vårt uppdrag är att ge barnen de verktyg de behöver för att bli demokratiskt aktiva, nyfikna och uppfinningsrika, i en värld där vi människor är beroende av varandra. Alla barn har styrkor, både individuella och utifrån sitt sociala och kulturella sammanhang. Vi arbetar med att stärka barnens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidig ålder för att på bästa sätt förbereda dem för framtiden.

Vårt vikariesystem

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att täcka vårdnadshavarens behov av omsorg får barnet omsorg hos en förutbestämd dagbarnvårdare eller i lokal när ordinarie dagbarnvårdare är ledig.

Besöksadress

Bollvägen 65, Åsa