Maleviks förskola. På byggnaden står det Maleviks förskola.

Maleviks förskola är belägen i Kungsbackas norra delar och har nära till naturen, skogen och havet.

Förskolan består av fyra barngrupper som heter Bojen, Dingen, Malö och Monsunen. I alla barngrupper går barn från 1–5 år.

Våra lokaler har nyligen renoverats med ljusa färger och ny interiör och vi anpassar våra lärmiljöer efter de projekt vi arbetar med för stunden. På vår förskola står barnens initiativ i centrum. Vi planerar vår verksamhet efter deras intresse och de behov vi som pedagoger ser i våra barngrupper. Vi utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet regelbundet.

En dag på förskolan kan innehålla bland annat samling, sång, musik, rörelse, matematik, teknik, skapande, hållbar utveckling och fri lek. Vi använder ofta vår både skog, hav och olika lekplatser i våra pedagogiska aktiviteter.

Förskolan ligger i anslutning till grundskolan Fullriggaren Malevik. Vi arbetar nära tillsammans med gemensamt fokus på barns utveckling och lärande hela vägen från förskolan och till dess eleven lämnar grundskolan.

Så går det till när ditt barn börjar här

De första dagarna är barnet tillsammans med dig som vårdnadshavare på kortare besök och tiden utökas allt efter ditt barn lär känna både vår miljön och våra pedagoger. När barnet känner sig tryggt kan du som vårdnadshavare lämna ditt barn under kortare stunder. Tiden ökas på allt efter som barnet är redo för att bli lämnad en hel dag. Vi tar stor hänsyn till barnets behov och tiden för inskolning kan därför se väldigt olika ut för olika barn. Oftast räknar vi med 14 dagar, men det kan gå fortare eller ta längre tid.

Vårt mål med ditt barns inskolning är att:

  • lära känna ditt barn
  • ditt barn får en trygg och positiv start på förskolan.
  • du som vårdnadshavare ska lära känna och få förtroende för oss.

En dag på förskolan

Frukost serveras runt klockan 7.30 och efter frukosten blir det fri lek inne och därefter har vi planerade aktiviteter för barnen inne eller ute.

Vi är ute minst en gång per dag under vintern på övriga årstider blir det flera gånger då det också finns möjlighet att äta mellanmål ute.

Efter förmiddagsaktiviteterna äter vi lunch klockan 11.15 och efter lunchen så vilar eller sover de barn som behöver det. Övriga har högläsning i olika grupper tillsammans med en pedagog.

Efter vilan har vi olika aktiviteter i mindre grupp fram till mellanmål som serveras runt klockan 14.30. Våra eftermiddagar ser lite olika ut, ibland har vi planerade aktiviteter och ibland har vi fri lek inne eller ute.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Maleviksvägen 84, Kullavik