Forsgläntans förskolas byggnad och gård. Byggnaden är gul och på gården finns det klätterställningar och gungor.

Forsgläntans förskola har närhet till såväl skog och natur som till centrala Kungsbacka.

På Forsgläntans förskola ska barnen ska känna nyfikenhet, glädje och lust att lära.
Pedagogerna planerar barnens utbildning utifrån de styrdokument som reglerar förskolan och vi är lyhörda för barnens intressen och idéer och väver in dem i pågående projektområde. Vi tar också tillvara på barnens synpunkter när vi utvärderar vår verksamhet. Relationell pedagogik genomsyrar vår utbildning.

Vi arbetar för att barnen ska få ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Regelbundna utflykter till skogen är därför en del av vår verksamhet. Förskolan har också en stor, härlig gård som inbjuder till olika slag av lekar. Vi vill att barnen lär sig om växter och djur och får en förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen. Förskolans läge gör att vi lätt kan ta oss till olika utflyktsmål som bio, kulturhus och regelbundna besök i skogen. 

Sedan 1 januari 2021 tillhör Allergiförskolans två barngrupper Forsgläntans förskola. De har lokaler i ett eget hus på samma tomt och var formellt tidigare en egen förskola.

Vi har ett Instagramkonto som ger inblick i vardagen på förskolan:

Forsgläntans förskolas Instagram Länk till annan webbplats.

Så går det till när ditt barn börjar här

All inskolning på Forsgläntan utgår från barnets individuella behov, det är viktigt att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i vår utbildning. Längden på inskolningen kan variera och görs alltid utifrån barnets behov.

En dag på förskolan

Alla barn får möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Genom att de får göra egna val kan de förstå att man kan påverka sin omgivning och få en inblick i hur demokrati fungerar. Vi lär oss att ta hänsyn till varandras åsikter och respektera varandra. Alla barn ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Vi vill att barnen lär sig att ta ansvar för sina handlingar och vi vuxna vägleder dem.

Leken är kärnan i förskolans arbete med barnen. Vi använder leken som redskap för att utveckla barnens lärande och vi planerar verksamheten utifrån barnens intresse och behov.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Forsgläntevägen 10, Kungsbacka