Snickargårdens förskolebyggnad. Framför byggnaden är förskolans gård med en stor klätterställning.

Snickargårdens förskola ligger i Hede. Vi har närhet till både skog och lekplatser runt om i området.

Vår förskola har två avdelningar där vi utifrån ålder delar in barnen i tre mindre lärgrupper. Vi har ett Reggio-Emilia inspirerat förhållningssätt där barnens behov, intressen och tankar får påverka lärmiljöer inne och ute samt de projekt vi gör.

I dagliga reflektionssamtal kring vardagsrutiner och aktuella projekt får barnen inflytande över sin förskola. Som stöd används dokumentationer i bild och skrift. Vi arbetar för att möten mellan barn, pedagoger och varierande material ska ge barnen möjlighet att skapa förståelse för andra människors situation samt utveckla kreativitet som hjälper dem i problemlösningar. Vi vill att barnet ska känna sig som en tillgång i den grupp de ingår. Genom att få kommunicera i olika uttrycksformer kan barnet bygga ny kunskap och få tillit till sin egen förmåga.

I arbetet kring normer och värden använder vi metoderna “Kompisböckerna” och “Stopp min kropp”. Vi arbetar mot en jämställd förskola, därför är ett normkritiskt förhållningssätt viktigt för oss.

För att ytterligare förbättra förskolans undervisning utifrån barngruppernas behov väljs systematiskt olika utvecklingsområden ut.

Vi använder digitala verktyg som stöd i barnens lärande.

Våra värdeord i undervisningen med barnen är: Trygg, Välkomnande, Rolig, Inbjudande, En mötesplats för lärande samt En plats där olikhet tas tillvara.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en familjeaktiv inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare är tillsammans på förskolan de första dagarna och bygger relationer, utforskar miljöer och delger varandra information. Introduktions-inskolningsperioden pågår under cirka två veckor och vi utgår från varje barns behov, vilket gör att ingen inskolning är exakt en annan lik.

En dag på förskolan

Måndagar och fredagar förläggs stora delar av utbildningen utomhus. Tisdagar, onsdagar och torsdagar bedrivs undervisning utifrån respektive grupps projekt och fokus. Vår undervisning utgår ifrån vår läroplans strävansmål samt vår förskolas gemensamma fokusmål.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under hösten 2023 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 18 september
  • 19 september

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Allmogevägen 16, Kungsbacka