Kolla Parkstad förskola.

Kolla Parkstads förskola ligger i Kolla, centrala Kungsbacka. Vi har nära till både stadsaktiviteter och gröna områden.

På Kolla Parkstads förskola har vi sju barngrupper. Vi har en fantastisk utegård med stora ytor som erbjuder varierande utmaningar för alla åldrar. Vi arbetar med olika team med två personal i varje team.

På alla förskolor i Kolla-området arbetar vi med Sagan som tema. Det innebär att alla vi gemensamt väljer ut en bok som alla arbetslag arbetar med under ett helt år. Vi använder teman från sagoboken i vår undervisning och ser det som en del av att utveckla barns språkliga förmåga.

Genom att använda handdockor arbetar vi med årets sagobok på ett lekfullt sätt. Även våra lärmiljöer utgår från sagan och i vårt arbete fångar vi samtidigt in många områden från läroplanen i ett lustfyllt koncept.

Vi har tillgång till två ateljéristor som finns till för att kompetensutveckla personalen och skapa undervisningstillfällen med barnen som gynnar deras koncentration, sinnliga upplevelser, finmotoriska förmågor och en högre självkänsla.

Genom att arbeta mycket med barns språkliga förmåga så skapar vi även intresse för skriftspråket hos våra barn. Vårt mål är att de barn som lämnar vår förskola har utvecklat ett intresse för skriftspråket. Det kan till exempel handla om att de läser enklare ord eller visar sig genom finmotoriska färdigheter att de är redo att ta sig an skriftspråket.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Kolla Parkstads förskola arbetar vi med en föräldraaktiv introduktion där vi bygger relationer och skapar tillit till ditt barn. Dagarna består till en början av kortare besök och förlängs allt efter som ditt barn skapar anknytning och känner trygghet. Introduktionen brukar ske under två veckor men anpassas utifrån ditt barns behov.

En dag på förskolan

Under dagen serverar vi tre mål mat; frukost, lunch och mellanmål. Vi serverar även frukt vid två tillfällen. Vi varvar dagen med både inom- och utomhusaktiviteter och alla barn som behöver vila får möjlighet till det.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet får vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Granitvägen 10, Kungsbacka