Spårhagas förskolegård med en stor sandlåda.

Spårhagas förskola ligger omgiven av grönska i Kullavik med naturen in på knutarna och havet på promenadavstånd.

I förskolan finns fyra olika barngrupper och i alla barngrupper är barnen 1–5 år. Förskolan är uppdelad i två hus med en gemensam gård med naturområden precis utanför staketet.

Vi tycker väldigt mycket om vår gård och använder den dagligen i vårt pedagogiska arbete med barnen. Exempelvis så brukar vi måla, dansa och läsa sagor utomhus när vädret tillåter.

I förskolan har vi en läroplan som anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Den lyfter fram olika ämnesområden för barnets utveckling och lärande som vi arbetar med. De olika ämnesområdena kan exempelvis vara språk, socialt samspel, matematik, naturvetenskap och skapande bland annat.

Varje år väljer vi ett fokusområde som vi lyfter fram lite extra i vårt arbete samtidigt som vi också väver in de andra områdena från läroplanen.

På Spårhagas förskola är våra ledord glädje, trygghet och gemenskap.

Så går det till när ditt barn börjar här

Tillsammans med dig som vårdnadshavare skapar vi en trygg och positiv inskolningstid för ditt barn. När ditt barn börjar i förskolan introduceras det till en ny spännande värld och det viktigaste i början är att bygga nya relationer och att du och ditt barn bekantar er med vår miljö.

Hur inskolningens upplägg ser ut kan skilja sig lite åt, men gemensamt är att vi utgår från barnets individuella behov så långt det är möjligt.

De första dagarna av inskolning brukar vara kortare stunder som sedan allteftersom utökas utifrån barnets behov.

För oss är det viktigt med en öppen dialog med dig som vårdnadshavare. Dina tankar och funderingar hjälper oss att lära känna ditt barn ännu bättre. Så tveka inte att fråga personalen om det är någonting du undrar över.

En dag på förskolan

Vi serverar frukost klockan 8.00. Efter frukosten får ditt barn möjlighet att leka inomhus till cirka klockan 9.30 då vi börjar med planerade aktiviteter för barnen i olika grupper, inne eller ute.

Eftersom vi har så en så bra gård och härlig närmiljö är vi ute minst en gång per dag under vintern och flera gånger per dag under de övriga årstiderna.

Vi äter lunch klockan 11.30 och därefter sover de barnen som behöver det och de andra barnen får möjlighet att vila eller delta i en lite lugnare aktivitet.

Efter vilan och sovstunden tar vi på oss och går ut för att utforska gården tillsammans tills det är dags för mellanmål runt klockan 14. Då går vi antingen in och äter eller äter utomhus ifall vädret tillåter.

Efter mellanmål delar vi återigen upp oss i mindre grupper och genomför olika aktiviteter tillsammans med barnen tills att du som vårdnadshavare hämtar ditt barn. Ifall ditt barn är kvar på förskolan efter klockan 17 bjuder vi på frukt.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Nordöstra Ekekullsvägen 30, Kullavik