Lärkabackens förskolas gula byggnad. Framför byggnaden finns en sandlåda med solskydd och två gunghästar.

Vid sitt sammanträde 17 april 2024 beslutade nämnden för Förskola & Grundskola att förskoleverksamheten i Lärkbackens lokaler avslutas och flyttar in i närliggande förskolan Klockargården från augusti 2024.

Lärkbackens förskola ligger i anslutning till Frillesåsskolan med skog, ängar och hav runt hörnet.

Förskolan öppnade 1989 och har två hemvister, en för de yngre barnen som heter Måsen och en för de äldre barnen som heter Svanen. Lokalerna är trivsamma och utformade för lek och vi har en stor och fin gård.

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer. Relationerna ligger till grund för möjligheten till undervisning, utveckling, tillit, tillhörighet, lärande och lek. Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll utifrån våra styrdokument.

Läsåret 2023.2024 har vi på Frillesås förskolor ett gemensamt utvecklingsområde där vi på olika sätt arbetar med att utveckla området jämställd utbildning kvalitet.

Så går det till när ditt barn börjar här

Syftet med inskolningen är att både barn och vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga med förskolan och våra pedagoger. Barnet ska i sin egna takt få bli nyfiken på vår de andra barnen. undervisning och våra olika lärmiljöer

Vårt inskolningsarbetet består till största delen av att bygga relationer till ditt barn och dig som vårdnadshavare. Pedagogerna har som utgångspunkt att alltid vara lyhörda för varje enskilt barns behov.

Vår inskolning brukar pågå i tre veckor. Men alla barn har olika behov och därför kan inskolningen ibland ta längre tid, alternativt avslutas tidigare än vad det var tänkt från början. Det är barnets behov som avgör inskolningens längd.

Din roll som vårdnadshavare i vår inskolning

Du som vårdnadshavare följer ditt barn genom utbildningens vanliga aktiviteter såsom lek både inne och ute, måltid, vila, påklädning samt blöjbyte eller toalettbesök.

De första dagarna är du som vårdnadshavare med hela tiden och gradvis kan du lämna ditt barn under längre stunder. Det är viktigt att barnet upplever att du går och kommer tillbaka för att känna trygghet. Under tiden du lämnar får ditt barn möjlighet att knyta an till våra pedagoger.

Vi vill uppmuntra dig som vårdnadshavare att ställa frågor om vår verksamhet. Genom ett gott samarbete och en öppen kommunikation skapar vi tillsammans den bästa grunden för ditt barns undervisning och utbildning här på förskolan.

En dag på förskolan

En dag på förskolan

06.00 Förskolan öppnar och dagen påbörjas
08.00 Serverar vi frukost
09:00 Har vi undervisning ute eller inne med fruktstund.
11:00 Serverar vi lunch
12:00 Vilar barnen
13:00 Har vi undervisning ute eller inne
14:00 Äter vi mellanmål
15:00 Har vi undervisning ute eller inne
18:00 Förskolan stänger

En vecka på förskolan

Måndag klockan 9–11 har våra pedagoger planeringstid. Under planeringstiden har vi delat upp verksamheten så pedagoger för två barngrupper samarbetar kring barnen. Under dagen har vi undervisning både ute och inne. På eftermiddagen har pedagogerna kompetensutveckling, reflektionstid och tid för utvecklingssamtal mellan klockan 15–17.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi aktiviteter med barnen i mindre grupper inne och ute. Som vårdnadshavare kan du ta del av vad vi gör genom vår kalender i hallen eller på Vklass under Dokumentation, Veckobrev eller Månadsbrev. Efter klockan 15 är vi oftast ute med barnen till att de går hem för dagen.

Fredagar klockan 9–11 har vi ytterligare planeringstid för våra pedagoger. Även här samarbetar pedagogerna för två barngrupper. Resten av dagen har vi aktiviteter i lite större grupper med fruktstund.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- kompetensutvecklingsdagar

Våren 2024

  • 22 januari
  • 8 maj

Hösten 2024

  • 16 augusti
  • 20 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Frillesåsvägen 59, Frillesås