Entrén till Pölagårdens förskola. Entrén är vit och byggnaden är grå. I bildens högra hörn syns vattenflaskor och ritmaterial på en bänk.

Pölagårdens förskola ligger i centrala Åsa, ett stenkast från havet och omgiven av grönområden.

Förskolan består av två hus med fyra hemvister. Det ena huset är för barn mellan 1 och 3 och det andra för barn mellan 3 och 5.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar delar vi in barnen i mindre lärgrupper.

Vi har en stor och härlig gård med plats för rörelse, lek och lärande. Där går det att ha roligt och lära året om. Det finns också möjlighet att dela av gården.

Våra pedagoger är medskapare i barnens upptäckande och lek.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi räknar att en introduktion tar cirka två veckor, men vi utgår alltid ifrån ditt barns behov vilket innebär att den både kan vara kortare eller längre. Vår ambition är att barnet ska få en lugn och trygg start i sitt första möte med förskolan. Därför börjar vi introduktionen med att ditt barn får möta ett fåtal barn i samma åldersgrupp, så kallade goda förebilder.

De första dagarna är ditt barn hos oss en kortare stund, cirka 1–2 timmar. Under denna tid är du som vårdnadshavare med och hjälper ditt barn i alla moment och aktiviteter. När vi känner att ditt barn är redo kan du börja lämna barnet hos oss. Mot slutet av den andra introduktionsveckan både äter barnet och vilar barnet utan att du som vårdnadshavare är på plats.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar gemensamt klockan 6 i det ena huset. Klockan 7 går alla barnen till sin respektive barngrupp med gruppens pedagoger.

Frukost serveras klockan 8 och 9.30 delar vi upp oss i mindre undervisningsgrupper. I grupperna arbetar vi med aktuellt projekt på ett tematiskt sätt och där alla läroplansmål ingår.

Cirka klockan 11.15 är det dags för lunch. Därefter är det vila, sovvila för de yngre och läsvila för de äldre. Efter vilan fortsätter grupperna inomhus eller utomhus beroende på förmiddagens aktiviteter. Mellanmål serveras runt klockan 14.30. Efter mellanmål är det lek och aktiviteter utomhus fram till hemgång. Förskolan stänger klockan 18.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- kompetensutvecklingsdagar

Våren 2024

  • 15 januari
  • 8 maj

Hösten 2024

  • 16 augusti
  • 20 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Pölagårdsvägen 1, Åsa