Entrén till Vallda Backa förskola.

Vallda Backa förskola ligger centralt i Vallda, nära Toråsskolan.

Vår förskola består av fem barngrupper uppdelade på två hus. Vi har döpt våra barngrupper efter fyrar. I vårt lilla hus finns barngrupperna Malö och Lilleland med barn i åldrarna 1–3 år. Barngrupperna Lyktan, Kungen och Nidingen med barn i åldrarna 3–6 år finns i stora huset.

Vår utegård är stor och inbjuder till mycket lek och rörelse. I närheten har vi en skog som alla barngrupper besöker skogen regelbundet. För oss är det en stor fördel att ha skogen så nära.

På Vallda Backa förskola arbetar vi efter visionen:

Vi sätter barnet, lärandet och leken i centrum!

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Lekplatsvägen 2, Vallda