Sidgaveln på förskolan. På byggnaden finns en skylt med texten Vallda Klasberg Förskola.

Vallda Klasberg förskola ligger i centrala Vallda, nära hav och skog och inte långt från Toråsskolan.

Vallda Klasberg förskola består av två flyglar, Castor och Pollux och ett gemensamt torg. De yngsta barnen håller till i Castor och de äldre i Pollux. Vår stora förskolegård inbjuder till lek, undervisning och skapande. Vi har två elcyklar som vi kan använda för att utforska närområdet utanför förskolegården.

När vi arbetar i våra olika projekt har vi har en sökande inställning där barnen tillsammans med pedagoger utforskar och lär tillsammans.

Under läsåret 2021 till 2022 uppmärksammar vi området kreativitet och motorik. Arbetet genomsyras av Kungsbackas fokusområde, matematiskt lärande, undervisningens kvalitet och jämställd utbildning.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning där vårdnadshavare bjuds in till verksamheten för att del av barnets första tid på förskolan. Inskolningssamtal och uppföljningssamtal sker i anslutning till inskolningsperioden.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Motionsvägen 3, Vallda