Håkansgårdens gula förskolebyggnad. Framför byggnaden finns en gård med flera klätterställningar och gunghästar.

Håkansgårdens förskola ligger högst upp i Varla villaområde i Kungsbacka.

Förskolan har en stor härlig gård och promenadavstånd till Varlaskogen och flera lekplatser. Det finns en busshållplats strax utanför grinden så vi tar oss lätt in till Kungsbackas centrum för att ta del av stadens kulturutbud.

Håkansgårdens förskola är en mellanstor förskola där barnen är indelade i fyra olika barngrupper; Kullen, Kojan, Dungen och Gläntan. På Kullen och Kojan går de yngsta barnen och på Dungen och Gläntan går de äldre barnen. Vi har ett nära samarbete mellan grupperna; vi öppnar förskolan tillsammans varje morgon och vi är tillsammans den sista stunden varje dag.

På Håkansgårdens förskola vill vi att barnen ska känna trygghet och att vistelsen hos oss ska vara utvecklande och lärorik vistelse. Hela vår enhet arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt som bygger på relationell pedagogik och att lärande är något som sker genom hela dagen. Detta innebär att vi sätter relationerna i fokus och ser betydelsen av att vara närvarande vuxna och att vi är medupptäckare med barnen. Vårt förhållningsätt gör också att vi bemöter barnen på ett sätt som ger dem stöd i att utvecklas, utmanas och växa. Vi vuxna ger barnen socialt, emotionellt och kognitivt stöd i olika sammanhang.

Vi arbetar utifrån olika teman med fokus på ett mångsidigt och sammanhängande lärande för barnen. Exempel på tema som vi arbetar med är Babblarna, hav och vatten, Kattegatt eller rymden

Så går det till när ditt barn börjar här

När ditt barn fått sin placering på Håkansgårdens förskola får ni gärna komma och hälsa på oss eller ringa.

Första dagen är ni välkomna en kort stund och vi utökar sen tiden successivt varje dag. Under den första veckan är du som vårdnadshavare med en stund för att sedan lämna och komma tillbaka efter överenskommen tid.

Vi utgår från två veckors inskolning men vi tar också hänsyn till varje barns behov. Detta innebär att inskolningen både kan gå snabbare än två veckor eller att barnet kan behöva en längre inskolningsperiod.

En dag på förskolan

Lämning

Vi har öppet efter barnens behov vilket innebär att förskolans öppettider kan variera. Barnen som kommer före klockan 07.30 tas emot på en gemensam hemvist och efter klockan 7.30 delar vi upp oss och går till respektive hemvist för frukost.

Inne och ute

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter, både inomhus och utomhus.

Under förmiddagarna delar vi upp oss i mindre grupper för att fördjupa oss i våra teman. Minst en gång om dagen är barnen ute på gården. Är vi inte ute på förmiddagen går vi ut på eftermiddagen. Vissa dagar går vi till skogen eller på upptäcktsfärd i området.

Måltider

För de barn som kommer tidigt på morgonen serverar vi frukost klockan 8. Klockan 11.30 serverar vi lunch och 14.30 äter vi mellanmål. I samband med en samling på förmiddagen äter vi frukt. Vi har även en fruktstund på eftermiddagen för de barnen som går hem senare.

Vila

Beroende på barens ålder ser vilan olika ut. De yngsta barnen har möjlighet till en sovstund och de äldre barnen får varva ner genom en sagostund eller någon annan lugn aktivitet.

Hämtning

Innan klockan 16.15 är alla barn på respektive hemvist. De barn som blir hämtade efter klockan 16.15 hämtas på en gemensam hemvist.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 7 mars
  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär:

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Kållasgårdsgatan 83, Kungsbacka