Särö förskolas vita byggnad. Framför byggnaden är förskolan gård med gräsmatta och sandlåda.

Särö förskola ligger inte långt från Särö skola och har nära till hav och annan natur.

Särö förskola är indelad i två spår; Trollkrabban och Skogsdungen. I varje spår finns tre barngrupper. På Trollkrabban finns de yngre barnen i gruppen Gul, Blå och Grön. De äldre barnen går på Skogsdungen, i grupperna Röd, Lila och Orange.

Vi har vi två separata gårdar som ger oss möjligheter till olika aktiviteter och vi använder oss ofta av dem i vårt pedagogiska arbete. Vi utforskar vår närmiljö genom att promenera upp till närliggande skogar eller så tar vi våra lådcyklar ut på längre turer. För oss på Särö förskola är det viktigt att erbjuda barnen en varierande utevistelse tillsammans med närvarande pedagoger.

Våra lokaler är ljusa och lärmiljöerna är anpassade barnens ålder vilket gör att barnen utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Vi förändrar våra lärmiljöer efter det tema som vi arbetar med och utifrån vilka intressen som barnen visar. Att ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet ser vi som ett positivt steg i deras lärande då de får känna sig som en viktig del i sin utbildning.

I arbetet på förskolan utgår vi från vårt nationella styrdokument; Läroplan för förskolan. Läroplanen beskriver vilka mål vi ska sträva mot och vilka riktlinjer som finns för arbetet i förskolan. Läroplanens delar inkluderas i vårt arbete som till exempel matematik, naturvetenskap, språk/kommunikation. Vi arbetar också aktivt med delarna som handlar om öppenhet, respekt och ansvarstagande eftersom det är viktiga områden för att barnen ska bli trygga, kreativa och kompetenta.

Så går det till när ditt barn börjar här

De första dagarna är ditt barn och du som vårdnadshavare välkommen på kortare besök. Tiden förlängs allt eftersom ditt barn lär känna vår miljö och våra pedagoger. När barnet känner sig tryggare kan du lämna det själv hos oss under kortare stunder. Vi ökar successivt på tiden tills ditt barn är redo att bli lämnat en hel dag. Vi tar stor hänsyn till barnets behov och tiden för inskolning kan därför se väldigt olika ut för varje barn. Oftast räknar vi med 14 dagar, men det kan både gå fortare eller ta längre tid.

En dag på förskolan

Vi serverar frukost klockan 8 och efter frukosten blir det lek inne. Klockan 9.15 har vi planerade aktiviteter för barnen i olika grupper, både inne och ute. Vi är ute minst en gång per dag under hela året.

Efter förmiddagsaktiviteten är det dags för lunch som vi äter klockan 11. Efter lunchen sover de barn som behöver det och de andra vilar en stund eller har lugnare aktiviteter inomhus. För de äldre barnen kan det även vara aktiviteter utomhus under denna tiden.

Klockan 14 äter vi mellanmål på respektive avdelning och efter mellanmål är det dags för olika aktiviteter i mindre grupper tills dagen är slit. För de barn som är kvar på förskolan efter klockan 17, bjuds det på frukt.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Västra Särövägen 31, Särö