Klinnekärrs förskolas vita byggnad. Framför byggnaden syns förskolans gård med klätterställningar och gungor.

Klinnekärrs förskola ligger centralt i Åsa med bra förbindelser till Kungsbacka, Göteborg och Varberg.

På Klinnekärrs förskola har vi förmånen att ta emot cirka 40 barn som delas in i mindre lärgrupper utifrån barnens mognad och behov.

Hos oss ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Barn, vårdnadshavare och personal ska trivas och känna trygghet. Vi vill inspirera barnen till att upptäcka, uppleva och utforska. För oss är det viktigt att sätta barnen i främsta rummet och samarbeta för att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande, samtidigt som det finns utrymme för lugn och ro.

Våra lärmiljö är engagerande, utmanande, rolig och lärorik. Vi förändrar lärmiljön utifrån barnens intresse och tankar. Vi utforskar och använder oss också av miljöer i vårt närområde, naturområden, lekplatser och bibliotek som finns tillgängliga på gångavstånd.

För oss är relationen i centrum och vi har ett utforskande och nyfiket förhållningssätt i våra möten, både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Vi tror på att grunden till lärande är meningsfullhet och att vi lär oss tillsammans.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi har en föräldraaktiv inskolning som innebär att du som vårdnadshavare är delaktig under inskolningsperioden. Vår inskolning pågår i två veckor där ditt barn och du som vårdnadshavare på ett lugnt och tryggt sätt får bekanta er med vår verksamhet.

De första dagarna tillbringar du med ditt barn för att lära känna miljön och pedagogerna. Tiden utökas efter ditt barns behov och så småningom kan du successivt börja lämna barnet.

En dag på förskolan

Klinnekärrs öppettider är mellan klockan 6 och 18.

Vi börjar dagen med att servera frukost i barngruppernas hemvister. När barnen ätit frukost så startar vi upp undervisning i mindre lärgrupper till det är dags för lunch. Efter en pedagogisk lunch så får barnen möjlighet att vila utifrån sina behov. De yngre barnen sover och de äldre barnen har vila med lugna aktiviteter, exempelvis läsvila.

Innan mellanmål serveras fortsätter oftast förmiddagens aktiviteter eller så möts barnen ute för lek tillsammans. Dagen avslutar vi tillsammans på respektive avdelning med fruktstund. För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket, därför är vi ute minst en gång per dag under vintern och flera gånger per dag under övriga årstider.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- kompetensutvecklingsdagar

Våren 2024

  • 22 januari
  • 8 maj

Hösten 2024

  • 16 augusti
  • 20 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Bollvägen 131, Åsa