Blomstergatans förskola.

Vid sitt sammanträde 17 april 2024 beslutade nämnden för Förskola & Grundskola att Blomstergatans förskola stängs i samband med vårterminens slut. Det går därmed inte att ansöka om plats här. De barn som har en plats på Blomstergatan erbjuds plats på förskolor i närområdet.

Blomstergatans förskola ligger i Hålabäcksområdet, mitt i centrala Kungsbacka. Förskolan har närhet till både skog och stadsmiljö. 

Vi är en förskola med två team. I team Fröet går de yngsta barnen och delas upp i grupperna Violen och Kamomillen. Team Blomman är för de äldre barnen är uppdelade i Rödklövern, Blåklockan och Vitsippan.

På Blomstergatans förskola arbetar vi med relationell pedagogik utifrån tre stöd: Emotionellt, exempelvis "jag vet att du duger, att du kan", Socialt, exempelvis "vi gör det här tillsammans" och kognitivt stöd, exempelvis "jag är här för att hjälpa dig förstå och använda dina resurser" Vad relationell pedagogik innebär för pedagog och barn synliggörs i mötet med barnen, barnen ska känna sig lyssnade på, få sina behov respekterade och varje dag gå hem med känslan jag kan och duger som jag är. Vi är också en Reggio Emilia inspirerad förskola där vi arbetar projektinriktat där barnen får fördjupa sig i sitt utforskande och lärande där pedagogerna är medforskande. 

Vi dokumenterar barnens utforskande och lärande i projektet. Dokumentationen är en del av barnens lärande. Vi har ett Instagram-konto som ger inblick i vardagen på förskolan:

Blomstergatans Instagram Länk till annan webbplats.

Så går det till när ditt barn börjar här

Blomstergatan har föräldraaktiv inskolning vilket betyder att en förälder eller annan närstående är med sitt barn på förskolan på heltid under tre dagar. Vi anpassar sedan inskolningen efter ditt barn. Föräldraaktiv inskolning betyder även att föräldrarna får en bra inblick i förskolans verksamhet samt ett tillfälle att lära känna pedagogerna.

Varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor!

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6, sedan har vi lugn lek fram tills vi äter frukost klockan 8. Runt klockan 9 delar vi in barnen i grupper och arbetar med projekt eller annan typ av undervisning. Vid klockan 11 äter vi lunch och efter lunch har vi vila där de barn som behöver sova gör det och de andra har lugna aktiviteter. Vi äter mellanmål vid klockan 14 och vi är ute varje dag med barnen, så ha alltid kläder efter väder!

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Blomstergatan 2, Kungsbacka