Lilla lokets förskola. Byggnaden är vit med ljusbruna knutar. På gårdens finns flera balanshinder och en röd rutschkana.

Lilla Loket ligger i Åsa i anslutning till Åsa Gårdsskola och förskolan Stora Loket. I närområdet finns både skog och hav.

Lilla Loket är en förskola med plats för 80 barn, bestående av fyra basgrupper fördelat på två hus. Under större delen av dagen delar vi också upp basgrupperna i mindre barngrupper. Vår verksamhetsidé är att vara en trygg förskola som bygger på goda relationer, kärnan är mötet mellan barn och pedagog i ett målinriktat lärande som präglas av ansvar. Vår ambition är att lärandet ska gå som en röd tråd från förskolan upp genom hela grundskolan, därför har vi ett nära samarbeta mellan vår förskola och Åsa Gårdskola.

På Lilla Lokets förskola ska ditt barn och du som vårdnadshavare trivas och känna trygghet. Hos oss ska alla barn få en bra start på det livslånga lärandet och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. För att främja alla barns utveckling utformas förskolans verksamhet i god balans mellan undervisning, omsorg och lek. Barnen ges möjlighet att påverka sitt eget lärande och träna förmågor de behöver både för sitt fortsatta lärande och livet. I hela vår enhet i Åsa arbetar vi med ett gemensamt förhållningssätt som bygger på relationell pedagogik, det innebär att vi sätter relationerna i fokus och ser betydelsen i att våra pedagoger är aktiva, närvarande och arbetar medvetet med barns utveckling och lärande.

Lilla lokets intraprenadverksamhet

Förskolorna Lilla Loket och Stora Loket samt Åsa Gårdskolan drivs som en gemensam intraprenad.

Vad innebär det att bedriva en verksamhet i intraprenadform?

De mål vi arbetar med i vår enhet utifrån intraprenadens verksamhetsplan är:

1–16 år

Röda tråden som är vårt sätt att arbeta med förskolans och skolans läroplaner utifrån ett 1–16-årsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för barns långsiktiga lärande. Just nu pågår också ett projekt som vi kallar för "Kreativitet och samspel" där den livsviktiga leken står i centrum. Genom att använda lek och kreativitet som ett pedagogiskt verktyg stärker vi barnens fantasi, föreställningsförmåga, empati, inlevelse och samspel samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för jämlikhet och jämställdhet.

Hälsosam digitalisering

Detta mål syftar till att skapa en mer hälsosam användning av digital teknik hos våra barn.

Delaktighet

Detta mål syftar till att barn och elever ska få ökad delaktighet och inflytande över sitt eget lärande, och att öka samarbetet mellan hem och förskola eller skola.

Så går det till när ditt barn börjar här

De barn som går på förskolan utgör tillsammans grunden för verksamheten och relationen och samarbetet mellan hem och förskola är av största vikt för barnets trygghet och välbefinnande. Därför ser vi på inskolningen som en introduktion till förskolan för hela familjen. Tillsammans har vi möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barns utveckling och lärande, samtidigt som vi lägger grunden för ett långsiktigt samarbete.

Introduktionen ger både ditt barn och dig som vårdnadshavare möjlighet att bli trygga med förskolan. För ditt barn innebär detta att få möjlighet att lära känna minst en pedagog och i sin egen takt, bli nyfiken på verksamheten och de andra barnen. Detta sker tillsammans med dig som vårdnadshavare eftersom du utgör en grundtrygghet. Som vårdnadshavare har du en aktiv och viktig roll för barnet, Du kommer få en inblick i vår verksamhet och hur en typisk dag på förskolan kan se ut samtidigt som du lär känna oss som kommer arbeta närmast ditt barn. Hur lång tid en introduktion pågår beror alltid på ditt barns behov och kan variera beroende på exempelvis ålder och tidigare erfarenheter av förskola. De flesta introduktioner pågår 1–2 veckor och vi vill att du avsätter minst två veckor för introduktionen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6 och då samlas alla barnen på en hemvist, oavsett vilken basgrupp de tillhör resten av dagen. Där är vi sedan tillsammans fram till klockan 7 då barnen går till respektive basgruppers hemvister tillsammans med pedagogerna.

Frukost serveras klockan 8
Lunch serveras runt klockan 11
Mellanmål serveras runt klockan 14.30
Barnen får även frukt under för- och eftermiddagen.

Klockan 17 får de barn som är kvar vara tillsammans på en hemvist ihop med den pedagog som stänger förskolan klockan 18.

Lilla Lokets pedagoger turas om att öppna och stänga förskolan vilket innebär att de barn som kommer till förskolan innan klockan 7 eller går hem efter klockan 17 inte alltid träffar de pedagoger som i huvudsak har ansvar för barnet under i basgrupperna.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 20 juni

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Kläppavägen 10, Åsa