Förskolans gula byggnad och gård. På gården finns flera balanshinder och gunghästar.

Hammerö förskola ligger i Kungsbacka stad med närhet till flera grönområden.

På Hammerö förskola finns det plats för cirka 60 barn. Förskolan består utav tre hemvister, med fem mindre grupper; Kärleken, Lyckan, Gnistan, Hoppet och Fröjden.

Här arbetar förskoleassistenter, barnskötare och förskollärare. Förskolan har ett storarbetslag, som innebär att pedagogerna arbetar tillsammans med alla barns utbildning.

På Hammerö förskola har vi barnet i fokus och strävar därigenom efter att barnen ska bli självständiga och hysa en stark tro på sin egen förmåga. Barnen ska våga pröva sina egna tankar och hypoteser, där vi pedagoger stöttar deras lärande.

Hos oss är barnen aktiva medskapare i sin egen läroprocess och tar därför en självklar plats i både planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet. För att skapa ett lustfyllt lärande försöker vi utgå från barnens eget intresse och anpassar verksamheten och miljön därefter.

Vi pedagoger, tillsammans med dig som vårdnadshavare, vill ta till vara på ditt barns förmåga och intressen. Ditt engagemang och din delaktighet är viktig eftersom du känner ditt barn allra bäst.

Vi har ett Instagramkonto som ger inblick i vardagen på förskolan.

Hammerö förskolas Instagram Länk till annan webbplats.

En vägg på förskolan med bilder på olika färger i olika former, exempelvis kritor eller målarfärg.

Så går det till när ditt barn börjar här

När ni fått plats hos oss kommer vi att kontakta er med mer information. På Hammerö har vi vanligtvis cirka två veckors inskolning, men vi anpassar tiden efter ditt barns behov vilket innebär att det kan ta både kortare eller längre tid. Den första veckan kan du som vårdnadshavare räkna med att vara tillsammans med ditt barn under inskolningen. I slutet av veckan äter barnet på förskolan antingen med eller utan dig som vårdnadshavare. Inskolningen är till för ditt barn, därför kommer vi att anpassa oss efter ditt barn och göra ändringar utifrån ditt barns behov. Vi har alltid en dialog med dig som vårdnadshavare för att veta vad du tycker och hur du känner att inskolningen går.

Om du har några frågor, funderingar eller vill komma på besök kan ni alltid kontakta oss.

En dag på förskolan

På Hammerös förskola börjar vi morgonen med frukost klockan 8. Vi fortsätter dagen med projekttid mellan klockan 9 och 14. Under projekttiden arbetar vi med olika projekt i mindre grupper, under denna tid är vi även utomhus med barnen. Klockan 11 äter vi lunch och efter lunchen finns det möjlighet för barnen att vila. Vi äter sedan mellanmål klockan 14.30.

Varje måndag och fredag har våra pedagoger planeringsdag, så då samarbetar vi tillsammans ute på gården.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Kaprifolvägen 9, Kungsbacka