Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans barngrupper och rektor. Som vårdnadshavare får du även information om ditt barn via Vklass.

Kontaktuppgifter

Barngrupper

Rubinen
0734-69 68 59

Smaragden
0700-81 83 28

Safiren
0700-83 32 11

Diamanten
073-46 96 860

Rektor

Otto Bergman
0300-83 56 39
otto.bergman@kungsbacka.se

Specialpedagog

Eva-Lotta Karlsson
073-469 68 86
eva-lotta.karlsson@kungsbacka.se

Förskolans besöksadress och e-post

Motionsvägen 3, Vallda
valldaklasbergforskola@kungsbacka.se

Postadress
Kungsbacka kommun
Vallda Klasbergs förskola
434 81 Kungsbacka

Frånvaroanmälan eller ledighet

När ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kan komma till förskola enligt schema så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, gärna dagen innan.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.