Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans barngrupper och rektor. Som vårdnadshavare får du även information om ditt barn via Vklass.

Kontaktuppgifter

Förskolans barngrupper

Gläntan
0300-83 57 70

Forsen
0300-83 57 69

Stenen
0300-83 57 47

Ängen
0300-83 57 67

Kullen
0300-83 57 46

Bäcken
0300-83 57 68

Allergihusets barngrupper

Tuvan
073-46 96 508

Dungen
0300-83 57 78

Rektor

Anna Skogholm
0300-83 42 91
anna.skogholm@kungsbacka.se

Förskolans besöksadress och e-post

Forsgläntevägen 10, Kungsbacka
forsglantansforskola@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Forsgläntans förskola
434 81 Kungsbacka

Frånvaroanmälan eller ledighet

När ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kan komma till förskola enligt schema så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, gärna dagen innan.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.