Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans barngrupper och rektor. Som vårdnadshavare får du även information om ditt barn via Vklass.

Kontaktuppgifter

Barngrupper

Smultronet
0300-83 67 01

Jordgubben
0300-83 67 02

Lingonet
0300-83 67 03

Hallonet
0300-83 67 04

Rektor

Maria Franzén
0300-83 53 43
maria.franzen@kungsbacka.se

Förskolans besöksadress och e-post

Fjärås Blåklintsväg 2, Fjärås
prastgardsangensforskola@kungsbacka.se

Postadress
Kungsbacka kommun
Prästgårdsängens förskola
434 81 Kungsbacka

Frånvaroanmälan eller ledighet

När ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kan komma till förskola enligt schema så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, gärna dagen innan.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.