Återställande av gator i Aranäs

Vi återställer allmän platsmark, gångbanor och parkeringsfickor för de tre nya bostadskvarteren som byggs i området vid Aranäs.

Kvarter C: Återställning av allmän plats pågår november 2023 till juni 2024. Kvarter B: startar preliminärt juni 2024. Kvarter A: startar preliminärt augusti 2024.

Kort fakta

Berörda adresser: Gymnasiegatan, Lindens Gata, Södra Nygatan, Parkgatan, Teatergatan
Detta bygger vi: Gångbanor och parkeringsfickor
Område: Aranäs etapp 3

Aktuellt

Just nu pågår återställning kring gatorna vid kvarter C. Det är det kvarter som ligger närmas Lindens torg.

Fördjupning om projektet

Det pågår byggnation av tre nya bostadskvarter mellan Gymnasiegatan och Lindens Gata. I november börjar vi återställa trottoarer, gångbanor och parkeringsplatser på den allmänna platsmarken. Återställningen sker i tre olika etapper.

Arbetet innebär att ett körfält etappvis behöver vara avstängt. Däremot kommer framkomligheten att fungera.

Tidplan

  • Kvarter C, längst i norr, november 2023 till juni 2024.
  • Kvarter B, i mitten, preliminär byggstart juni 2024.
  • Kvarter A, längst i söder, preliminär byggstart augusti 2024.

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.