Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

  Öppet för synpunkter Pågående planering

  Genom detaljplan möjliggör vi för utveckling av befintligt reningsverk och värmeverk.

 • Utveckling av Kungsbacka torg

  Öppet för synpunkter Förstudie Pågående planering

  Kungsbacka kommun ska utveckla Kungsbacka Torg för att förbättra upplevelsen för våra invånare och besökare.

 • Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

  Pågående planering

  Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största sat...

 • Tölöängar etapp 3

  Pågående planering

  Fortsättning av utvecklingen i Tölö ängar i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, utbildningslokaler och idrottshall.

 • Säröhus

  Öppet för synpunkter Pågående planering

  Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av hotellets spaavdelning, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

 • Kungsbackas Vattentjänstplan

  Pågående planering

  Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i kraft efter beslut i riksdagen. En av ändringarna i lagen innebär e...

 • Ombyggnation av Iseråsskolan

  Pågående planering

  Vi tar fram en detaljplan för att kunna bygga om Iseråsskolan i Onsala. Delar av de befintliga skollokalerna behöver rivas och byggas om. Den nya sko...

 • Vattenutbyggnad på Gamla Onsalavägen

  Vi bygger ut dricksvatten- och avloppsledningar till Gamla Onsalavägen, i västra villastaden Kungsbacka.

 • Ändring av detaljplan Snäppan, Berguven, Kråkan och Sparven

  Öppet för synpunkter Pågående planering

  Vi har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till ändring av detaljplan för kvarteren Snäppan, Berguven, Kråkan och Sparven på Tingberget.

 • Planområde för Hedeleden och Klippebergen

  Hedeleden och Klippebergen

  Pågående planering

  Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

 • En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

  Nytt kajstråk vid Sjöallén

  Förstudie

  Kungsbacka kommun planerar en utbyggnad av blandad stadsbebyggelse inom Kvarteret Ejdern i centrala Kungsbacka. I detta ingår utbyggnaden av ett stad...

 • Förstärkningsåtgärder vid Kungsbackaån

  Förstudie

  Vi utreder och planerar för förstärkningar vid Kungsbackaån.

 • Hallabäcksparken

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun planerar att rusta upp och utveckla Hallabäcksparken i Varla med bland annat en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån.

 • Bullerskydd i Tölö

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

 • Postgårdsvägen, vattenledningar och asfaltsbeläggning

  Klart för byggnation

  Postgårdsvägen samt fem anslutande gator ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med be...

 • Planområde för bostäder i Bukärr

  Bostäder i Bukärr

  Pågående planering

  Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

 • Planområde för Rya verksamhetsområde

  Rya verksamhetsområde

  Pågående planering

  Detaljplanen för att gör det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter.

 • Högarydsvägens gruppbostad

  Byggnation pågår

  I Vallda bygger vi ett nytt boende för att möta det ökade behovet av gruppbostäder. Byggnationen startade under våren 2024 och det nya boendet har pl...

 • Anneberg centrum

  Pågående planering

  Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och pa...

 • Vi förnyar vatten och avloppsledningar vid Blåsippevägen

  Pågående planering Byggnation pågår

  Inom området vid Onsala Blåsippeväg kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Alafors

  Förstudie

  Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg.