Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet
Planområde för Åsa centrum etapp 1.

Åsa centrum etapp 1

Detaljplanen för Åsa centrum etapp 1 ger som förslag att bygga bostäder, utveckla kulturmiljön inom planområdet och använda banvallen som gång- och c…

Åsa restaurangstråk

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom…

Planområde för Åsaberg

Åsaberg

Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag på planprogram över Åsaberg. Förslaget innebär bland annat att området kan bli bebyggt med bostäder i form …

Återställande av gator i Aranäs

Vi återställer allmän platsmark, gångbanor och parkeringsfickor för de tre nya bostadskvarteren som byggs i området vid Aranäs.

Ölmanäs avloppsreningsverk

Vi bygger om Ölmanäs avloppsreningsverk om för en bättre avloppsrening som ger en bättre havsmiljö.

Ölmevallaskolan i Åsa

Detaljplan för ny skola i norra delen av Åsa har pausats.